Territori i Urbanisme

Informació Geogràfica

Pla General d'Ordenació Urbana (14-01-1987)

Modificació Puntual del PGO (PENDENTS I ZONIFICACIÓ UB.)

Documentació

pdf Bases adjudiació d'habitatges amb protecció oficial de règim general de lloguer / 25 habitatges al Maset Nou
469,04KB
pdf Rectificació Formulari Bases HPO Maset Nou
113,34KB
pdf Reglament per a la Promoció de les instal·lacións d'autoconsum amb energia fotovoltaica al municipi de l'Ametlla del Vallès
127,36KB
pdf Memòria inici POUM
6,9MB
pdf Projecte d’urbanització del Pla d’Actuació Urbana (PAU) de l’àmbit de Can Pujol de l’Ametlla del Vallès
42,7MB
pdf Annex 1 - Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (Document per aprovació Inicial)
66,2MB
pdf Annex 2 - Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (Document per aprovació Inicial)
3,3MB
pdf Annex 3 - Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (Document per aprovació Inicial)
19,4MB
pdf Suspensió d'obres durant la crisi de la COVID-19
109KB
pdf Projecte d'urbanització sector PEMU 4 Can Guineu
34,4MB
pdf Modificació puntual de Pla General d'Ordenació Urbana associada al PEM del municipi de l'Ametlla del Vallès
1,7MB
pdf Document Ambiental Estratègic de la Modificació puntual de Pla General d'Ordenació Urbana associada al PEM del municipi de l'Ametlla del Vallès
5,9MB
pdf Document tècnic suspensió de llicències Can Draper
1,1MB
pdf Modificació de normes subsidiàries a l'àmbit del carrer Sant Pere de l'Ametlla del Vallès. Maig 2017
24,5MB Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
pdf Pla de millora urbana c. Sant Pere 12, c. Prat 09. Reconstrucció volumetria nau industrial
12,6MB Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

Notícies

Darrera actualització: 08.01.2021 | 12:24