Opina sobre els serveis municipals

Tanca Formulari

Opina sobre els serveis municipals

Eina de participació per per valorar els serveis que ofereix l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, i per a presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament:

Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

De conformitat amb el Reglament Europeu UE 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, l’informem que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat és L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, amb domicili a 08480-L'Ametlla del Vallès, Plaça de l'Ajuntament, 1, amb NIF P0800500A, Tel. 93 843 25 01.

Les dades personals que ens ha proporcionat i/o han estat recopilades seran tractades per a la següent finalitat: valoració els serveis que ofereix l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins el moment en què l'usuari retiri el seu consentiment a l'efecte.

La base jurídica per dur a terme aquest tractament de dades és el consentiment de l'usuari atorgat a l'efecte.

Les seves dades personals no seran transmeses per al seu ús per tercers, llevat que hàgim obtingut el seu consentiment o quan així ho exigeixi la llei.

En tot cas, l'usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control (Autoritat Catalana de Protecció de Dades) si ho estima oportú.

L'usuari pot exercir davant de l'Ajuntament els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils. De la mateixa manera, en els tractaments de dades en els que la legitimació es basi en el consentiment donat per l'usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l'exercici d'aquests drets, l'usuari pot enviar la sol·licitud per escrit a: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Ref .: Protecció de Dades, Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480 - L'Ametlla del Vallès (Barcelona), o mitjançant el correu electrònic dadespersonals@ametlla.cat.

Delegat de protecció de dades (DPD). El DPD és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar mitjançant:

Correu electrònic: dpd.ajametlla@diba.cat. Telèfon: 93 472 65 00

Adreça:  Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS

Diputació de Barcelona. Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta. Passeig de la Vall d’Hebron, 171. 08035 Barcelona


Darrera actualització: 25.02.2021 | 13:12
Darrera actualització: 25.02.2021 | 13:12