Actes de les meses de contractació

De cada contracte licitat per l’Ajuntament, podeu trobar tota la informació i la documentació relativa al procediment seguit. Així, tots els documents que se'n deriven, i que justifiquen l’adjudicació del contracte a una empresa concreta, tals com els informes tècnics, els dubtes plantejats pels licitadors i les respostes a aquests dubtes, els aclariments realitzats, les actes de les meses de contractació i els acords presos per l’òrgan de contractació, els podeu trobar al perfil del contractant de l’Ajuntament dins de cada un dels contractes que hi figuren, a través del següent enllaç.

Darrera actualització: 03.01.2019 | 09:55
Darrera actualització: 03.01.2019 | 09:55