Què hem de fer ambulant les agulles, xeringues i objectes punxants de procedència domiciliària?

Dimecres, 7 de novembre de 2018 a les 16:00

Els residus d’agulles i objectes punxants de procedència domèstica són aquells generats als domicilis particulars com a conseqüència de tractaments domiciliaris ja siguin puntuals o de llarga durada (ex. diabètics). Atès el risc que comporten per la salut requereixen d’una recollida diferenciada per garantir una bona gestió dels mateixos.

 

Què ha de fer un particular amb les agulles/punxants?

Els particulars han de dipositar els seus objectes punxants, a ser possible encapsulats, en un recipient suficientment rígid i estanc (de plàstic) per poder fer l’acopi al domicili (per exemple: ampolles petites d’aigua, refresc, detergent,...).

Un cop ple, el ciutadà el portarà a la deixalleria i el dipositarà dins d’un contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris.

 

Com es gestiona el residu dins de la deixalleria?

La deixalleria ha de disposar d’un contenidor específic homologat per a la gestió de residus sanitaris on els ciutadans podran dipositar dins el recipient rígid amb les agulles que portin del domicili.

El contenidor ha de tenir un cartell identificatiu amb el text “AGULLES I PUNXANTS” i estarà juntament amb la resta de residus especials perillosos en un espai tancat i cobert, i estarà etiquetat com : Residu biològic incinerable de procedència domiciliària (agulles i punxants, LER 180103).

 

Quina és la gestió final del residu?

La deixalleria ha de gestionar el residu d’acord amb la normativa vigent, és a dir, amb un gestor autoritzat i amb la documentació corresponentque s’escaigui.

La destinació final d’aquest residu procedent de les deixalleries ha de ser la incineració, D10, mitjançant un gestor autoritzat per a la gestió de residus sanitaris.

Darrera actualització: 07.11.2018 | 16:14