Contactar

Formulari de contacte

Avís legal

De conformitat amb el Reglament Europeu UE 2016/679 (RGPD), l’informem que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat és L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, amb domicili a 08480-L'Ametlla del Vallès, Plaça de l'Ajuntament, 1, amb NIF P0800500A, Tel. 93 843 25 01.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l'usuari retiri el seu consentiment a l'efecte.

La base jurídica per dur a terme aquest tractament de dades és el consentiment de l'usuari atorgat a l'efecte.

Les seves dades personals no seran transmeses per al seu ús per tercers, llevat que hàgim obtingut el seu consentiment o quan així ho exigeixi la llei.

L'usuari pot exercir davant de l'Ajuntament els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils. De la mateixa manera, en els tractaments de dades en els que la legitimació es basi en el consentiment donat per l'usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l'exercici d'aquests drets, l'usuari pot enviar la sol·licitud per escrit a: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Ref .: Protecció de Dades, Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480 - L'Ametlla del Vallès (Barcelona), o mitjançant el correu electrònic dadespersonals@ametlla.cat.

En tot cas, l'usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.

Darrera actualització: 22.12.2014 | 09:51
Darrera actualització: 22.12.2014 | 09:51