Modificació del Reglament General de Circulació i del Reglament General de Vehicles

Dijous, 25 de febrer de 2021 a les 00:00

Recentment s’han fet modificacions en el Reglament General de Circulació, així com en el Reglament General de Vehicles, alguns dels quals ja han entrat en vigor i d’altres ho faran a partir del dia 11 de maig.

Patinets elèctrics

Un dels canvis que tenen una incidència destacable a l’Ametlla del Vallès és la nova legislació sobre els patinets elèctrics, en auge des de fa temps, als quals se'ls aplicarà el Reglament General de Circulació com a la resta de vehicles. D’aquesta manera, es prohibeix la circulació per les voreres i zones de vianants, així com en les vies interurbanes, travessies, autopistes i autovies urbanes i túnels urbans. Tampoc està permès usar el telèfon mòbil ni auriculars mentre es circula, i el seu ús està restringit a un sol passatger. A més, aquest tipus de vehicles hauran de disposar del corresponent certificat de circulació que acrediti que compleixen determinats requisits tècnics.

Velocitat als carrers

Per altra banda, per tal d’acomplir amb la nova legislació i amb l’objectiu de solucionar el problema d’excés de velocitat dels vehicles a diversos carrers de l’Ametlla del Vallès, les àrees de Seguretat Ciutadana i Mobilitat treballen en el replantejament de les velocitats a cada carrer del municipi, optant per reduir la velocitat màxima.

Altres canvis:

Canvis que ja estan en vigor

  • Augmenta de 3 a 6 els punts a detreure per conduir subjectant amb la mà dispositius de telefonia mòbil.

• Eleva de 3 a 4 els punts que es detrauen per no utilitzar el cinturó de seguretat, els sistemes de retenció infantil, el casc i altres elements de protecció. A més, s’incorpora explícitament com a causa de sanció el mal ús d'aquests elements (per exemple, portar el casc de protecció o el cinturó de seguretat sense cordar).

• Tipifica com a infracció greu "portar al vehicle" mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres, el que suposarà la sanció de 200 euros i la pèrdua de 3 punts.

• Resta suprimida la possibilitat que turismes i motocicletes puguin sobrepassar en 20 km / h els límits de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin a altres vehicles.

Entrada en vigor l’11 de maig

De forma genèrica, tot i que a l’Ametlla del Vallès s’estudiarà cas per cas:

  • A les vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera, el límit serà de 20 km / h.
  • A les vies d'un únic carril per sentit de circulació, el límit serà de 30 km / h.
  • A les vies de dues o més carrils per sentit de circulació, el límit seguirà sent de 50 km / h.
Darrera actualització: 25.02.2021 | 09:32