Prohibició d'encesa de foc en terrenys forestals i al seu entorn

Dijous, 7 de maig de 2020 a les 00:00

Fins i el 15 d'octubre queda totalment prohibit encendre foc en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

No està permès:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Excepcionalment, durant el període de temps que dura l'estat d'alarma, les sol·licitud d'autorització de crema de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles, i de l'activitat apícola s'han de fer mitjançant el formulari següent: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/crema-brancatge-restes-vegetals/

  • Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestals. Entre el 15 de març de 2020 i el 15 d'octubre de 2020
  • Comunicació de crema. Entre el 16 d'octubre de 2020 i el 14 de març de 2021

Pel que fa a la campanya de prevenció d’incendis forestals comença oficialment del 15 de juny al 15 de setembre (període d’alt risc d’indendis), prohibició total de fer foc i prohibició de fer treballs forestals excepte si es disposa d’una autorització extraordinària que tramita el Departament d’Agricultura.

http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_02_serveis_tramits/cpf_tramits/cpf_gestio_forestal/cpf_autoritzacio_treballs_epoca_alt_risc_incendi_forestal/

Darrera actualització: 07.05.2020 | 13:25