L'Ajuntament se suma al "Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament a la Vellesa"

Dilluns, 15 de juny de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, a través de les àrees d'Acció Social i de Gent Gran, se suma a la commemoració del "Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament a la Vellesa" avui 15 de juny, una data establerta per l'ONU amb l'objectiu de consienciar, prevenir i, alhora, denunciar i donar visibilitat, a qualsevol mena de maltractament envers el col·lectiu de la gent gran.

El Consistori de l'Ametlla del Vallès subscriu el manifest manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya en relació amb el “Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament a la Vellesa elaborat pel Consell de la Gent Gran de Catalunya:

El maltractament a les persones grans és un greu problema global, de gran preocupació social i molt difícil de visualitzar. És per això que l’Assemblea General de les Nacions Unides, mitjançant la Resolució 66/127 de 19 de desembre de 2011, va designar el dia 15 de juny com a Dia Mundial de la Pressa de Consciència de l’Abús i Maltractament a la Vellesa.

Al nostre país el pes demogràfic de les persones grans cada dia augmenta. L’1 de gener de 2020 representava el 18’ 94 % del total de la població.

El problema dels maltractaments ha estat una preocupació constant, històrica, en els diferents Congressos de la Gent Gran de Catalunya: així en els V, VI, VII i VIII s’han destinats apartats específics per afrontar el problema.

Cal reconèixer que s’ha fet un pas important amb l’elaboració de les Guies territorials contra els maltractaments a les persones grans, procés que s’ha de completar a tot el territori, considerant que són les Dones grans les que més en pateixen, així com les persones LGTBI, que són especialment maltractades pel rebuig social que massa sovint reben.

Quan encara no havíem superat totalment les conseqüències de la crisi econòmica i social iniciada l’any 2008, ens hem vist castigats per la crisi sanitària de la COVID-19 i la consegüent crisi economicosocial. Una crisi sanitària que s’ha acarnissat amb les persones grans (més del 70% dels difunts). A mes dels diferents tipus de maltractaments, cal en aquests moments destacar els maltractaments que la societat, en general, infligeix a les persones grans mitjançant, entre d’altres:

- Les llistes d’espera sanitàries que agreugen la seva situació.

- La precarietat econòmica.

- El no poder exercir el dret a morir dignament.

- Les esperes en l’aplicació de protecció en situació de dependència.

La insuficiència de recursos assistencials, que s’ha mostrat en tota la seva cruesa en les nostres Residències actuals que, tot i l’esforç grandiós dels professionals que tenen cura dels residents, massa sovint ho han hagut de fer amb pocs mitjans, la qual cosa fa que cal debatre sobre la conveniència de canviar el model d’atenció a les persones grans, com ja plantejàvem a la ponència A del 8è Congrés.

Cal que hi hagi més informació sobre el fet dels maltractaments i fer campanyes de sensibilització, fins i tot disposar d’un observatori especialitzat per detectar i poder formular respostes per a l’abordatge del maltractament de la gent gran amb més precisió. Cal que el departament de Treball, Afers Socials i Famílies constitueixi una unitat que aglutini les polítiques per a la gent gran que tingui cura de l’envelliment i els maltractaments a les persones grans, com ara la Direcció General de la Gent Gran en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, tal i com es va aprovar en el 8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya.

Comissió Executiva del Consell de la Gent Gran de Catalunya. Barcelona, 15 de juny de 2020

Darrera actualització: 15.06.2020 | 14:50