Odre del dia del Ple ordinari de 25 de maig

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 13:00

Dilluns vinent, 25 de maig, se celebrarà un Ple de caràcter ordinari, a partir de les 19h. Atesa la situació d'estat d'alarma, aquesta sessió es farà via telemàtica, i es podrà seguir en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament.

Com totes les sessions odrinàries, comptarà amb un torn de precs i preguntes del públic. Aquesta vegada, ateses les circumstàncies, les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió (19h) indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres preguntes rebudes es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà reposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

Ordre del dia:

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 2, de 27 d’abril de 2020.-

2.- Aprovació, si s’escau, de l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals (AGIPH), expedient núm. Padró 2020/2 – codi proposta 2020/162.-

3.- Aprovació, si s’escau, de la signatura del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i l’Empresa Sagalés, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant el servei regular de transport públic de viatgers per carretera, expedient núm. Sec 2019/86 – codi proposta 2020/393.-

4.- Aprovació, si s’escau, tarifes autotaxi 2020, expedient His 2020/7 – codi proposta 2020/394.-

5.- Moció del grup municipal d’ERC, per fer de l’Ametlla del Vallès un municipi feminista, expedient Sec 2020/13 – codi proposta 2020/381.-

6.- Donar compte del llistat extractat dels Decrets d’Alcaldia, del núm. 2020/241 al núm. 2020/283, corresponents als dies 22-4-2020 al 13-5-2020.-

7.- Donar compte dels acords adoptats per les Juntes de Govern Local següents:
- Núm. 9 de data 9-3-20
- Núm. 10 de data 16-3-20
- Núm. 11 de data 4-5-20.-

8.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 290/2020, de 19 de maig, relatiu a la creació i modificació de les regidories delegades, expedient Sec 2019/51 – codi proposta 2020/408.-

9.- Precs i preguntes.-

Darrera actualització: 20.05.2020 | 14:51