Convocatòria de sol·licituds de subvencions per a entitats socials

Les subvencions en matèria d’acció social tenen per objecte col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir en el finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut social orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o promoció del benestar social de la família, la infància, l’adolescència, les dones, els immigrants, les persones grans, les persones amb discapacitats i/o malalties i altres col·lectius en situació de risc o exclusió social, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l’atenció de greus mancances o d’emergència social.

Aquest és el segon any que es fa la convocatòria en format de concurrència competitiva oberta al conjunt de les entitats socials. D’aquesta manera s’aconsegueix normalitzar el procés d’atorgament de subvencions i ajuts garantint la transparència i la igualtat d’oportunitats entre totes les associacions i entitats que vulguin optar a obtenir una subvenció i un ajut per dur a terme els seus projectes en el camp social.

L’experiència en l’aplicació d’aquest sistema per atorgar subvencions ha millorat els resultats i l’eficiència, però també ha posat de manifest la necessitat d’incloure un seguit de modificacions a les bases ja aprovades que faciliten i aclareixen l’accés a les subvencions per part de les entitats i associacions interessades.

Aquest any s’han introduït alguns canvis:

  • Es donarà el 100% de la subvenció un cop s’hagi resolt i aprovat, de manera que facilitarà a les entitats poder disposar del diners de la subvenció de manera més àgil.
  • Un cop repartits els punts a totes les entitats, i en el cas que hi hagi un romanent de diners, és repartirà aquest romanent de manera proporcional fins exhaurir el 100% del pressupost destinat a tal efecte.
  • Tenint en compte que poden accedir a la subvenció entitats d’àmbit comarcal, es valorà l’impacte dels projecte en persones del municipi.
Darrera actualització: 27.05.2022 | 13:22
Darrera actualització: 27.05.2022 | 13:22