Deixalleria de l'Ametlla del Vallès

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS A LA DEIXALLERIA:

L’Ametlla disposa d’una bonificació del 8% per a l’ús de la deixalleria per a totes les persones que hi portin els seus residus un mínim de 8 vegades a l’any, distribuïdes en 4 entrades a cada semestre natural. 

Perquè l’entrada es comptabilitzi com a vàlida caldrà realitzar-ne una d'un mínim de tres tipus de materials diferents, d’aquells que no tinguin recollida selectiva (residus perillosos, roba, oli vegetal....) i/o d’un volum superior a 0,125 m3

Els usuaris que es vulguin acollir al règim de bonificacions d’aquest apartat ho hauran de presentar una sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament durant els mesos de desembre i gener adjuntant una còpia de l’últim rebut de les escombraries. 

La bonificació resultant s’aplicarà en el rebut de l’exercici següent al del compliment dels requisits establerts. 

Per fer més efectiu i eficient el servei, l’Ajuntament us entregarà un carnet que caldrà presentar cada cop que es vagi a la deixalleria i que permetrà registrar les vostres entrades. Per tal que en pugueu fer un seguiment a la pàgina web http://intranet.ametlla.cat/deixalleria/ tindreu les vostres entrades actualitzades mensual.

Residus especials admesos:

Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.

Residus no especials admesos:

Paper i cartró; vidre; plàstics ferralla i metalls; fustes; tèxtils; electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses; pneumàtics; enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; olis vegetals; voluminosos; residus verds (esporga).

Camí de Can Draper s/n - 08480 L'Ametlla del Vallès - Barcelona
Telèfon: 93 744 50 68
Adreça electrònica: ovalles@savosa.cat
Lloc web: citizen.cresidusvo.actaiswaste.com/
Horari:  
Horari d'hivern (setembre a juny):
Dimarts: de 16 a 19h
De dimecres a divendres: de 9.30 a 13.30h i de 16 a 19h
Dissabte: de 9 a 15h
Diumenge: de 9 a 14.30h

Horari d'estiu (juliol i agost):
Dimarts: de 16 a 19h
De dimecres a diumenge: de 8 a 14h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.01.2022 | 12:58