El Ple aprova inicialment un pressupost municipal de 10.170.700€ pel 2018

Divendres, 9 de març de 2018 a les 00:00

En el marc del Ple extraordinari celebrat el dia 7 de març es va aprovar inicialment el pressupost municipal del 2018 que ascendeix a 10.170.700€, amb els vots a favor d’Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC), i en contra de Pere Marieges (Ametlla’t amb ERC), Marçal Sala (Ametlla’t amb ERC), Jan Santaló (Ametlla’t amb ERC) i Jaume Durall (L’Ametlla en Comú Entesa).

La regidora d’Hisenda, Teresa Bada, va glossar les característiques del nou pressupost exposant, primer, en quin context s’han elaborat. En aquest sentit, la regidora va fer esment a les dificultats que pateixen les administracions locals a causa de la intervenció i aturada del país amb motiu de l’aplicació de l’article 155, que ha deixat sense govern la Generalitat de Catalunya, a les que se s’hi afegeixen els “incompliments continus” del govern espanyol, un “finançament del món local sense resoldre” i la “continua pressió burocràtica i de control sobre tots els ens locals”.

Amb tot, Bada va destacar la reducció de l’endeutament de l’Ajuntament a mínims històrics (11,32%) i l’alt nivell d’inversions que es faran malgrat el no increment dels impostos i la limitació d’ingressos producte de la crisi dels darrers anys.

Del pressupost presentat va dir que és molt semblant al de l’any passat i que presenta dues novetats des d’un punt de vista d’estructura: les bases d’execució, que s’han adaptat a la nova llei de contractes, i l’aparició d’un nou programa de noves tecnologies.

Pel que fa a la despesa, el capítol I de personal gairebé no varia, tot i que es contempla l’actualització previsible de les nòmines que està pendent de l‘aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat, i els capítols III i IX de càrrega financera tornen a baixar “atès que l’endeutament està en mínims històrics”.

El capítol II (despesa corrent i compra de béns i serveis) pràcticament no varia, mentre que el capítol IV (transferències corrents, és a dir, subvencions a entitats i/o persones) creix.

Com a novetats la regidora va explicar que es reforcen els projectes de participació ciutadana, que inclouen les inversions que van ser votades pels veïns i veïnes de l’Ametlla. En aquest sentit, va dir que tots els projectes proposats “apareixen amb partida oberta”, i que es començarà a treballar per “per fer un procés encara més dinàmic de cara al pressupost de l’any proper”.

Una altra novetat destacada és la introducció d’una partida “per licitar en mode de rènting la gespa del camp de futbol, així com també les noves càmeres de seguretat ciutadana”.

També s’han incrementat els diners destinats a clavegueram i s’ha pressupostat un projecte per rellançar la comunicació online amb eines digitals.

Les inversions seran de gairebé 600.000€ i corresponen als pressupostos participatius esmentats, així com també a les dues subvencions que es rebran de la Diputació de Barcelona: una per acabar la coberta de la pista, i l’altra per començar a reformar un equipament municipal que té a veure amb la compra de la nau Feliubadaló, que està tramitant-se.

La resta de partides per a inversions són asfaltats, acabar la casa dels mestres, la megafonia per emergències de l’escola Bertí i Cingles i els panells informatius pels anuncis de les activitats de les entitats i l’Ajuntament. Aquestes se sumen a les inversions ja iniciades (carril bici, passera C17, etc.), o ja pressupostades i a punt de licitació (parc de Maria Lluïsa, prolongació carrer Enric Morera, asfaltats, etc.). Bada afegia que la intenció de l’equip de govern és complementar aquestes inversions amb els romanents de la liquidació del pressupost destinats al local de l’AFA o al gimnàs de l’escola Bertí.

La regidora va cloure la seva intervenció afirmant que “L’any 2018 acabarem amb només un 11,32% d’endeutament, que és absolutament simbòlic”.

L’oposició vota en contra

El primer regidor de l’oposició a intervenir va ser en Jaume Durall, per L’Ametlla en Comú – Entesa, el qual va lamentar que el pressupost se sotmeti a votació al març i que no s’hagi tingut en compte els grups de l’oposició a l’hora d’elaborar-lo.

Malgrat va valorar positivament la primera iniciativa de pressupostos participatius amb els veïns i veïnes del poble, es va mostrar crític amb el fet que algunes de les propostes recollides s’haurien d’executar per iniciativa pròpia de l’Ajuntament, i va demanar elaborar més aquests processos participatius i que es tinguin en compte els grups de l’oposició.

Durall va destacar l’alt percentatge del pressupost destinat al capítol I (personal), del que va dir que és elevat si es compara amb pobles de dimensions similars a l’Ametlla del Vallès, i que per aquest motiu la ciutadania “ha de rebre un molt bon servei, amb màxima garantia i qualitat”.

El regidor de l’Ametlla en Comú es va mostrar molt crític amb el percentatge del pressupost destinat a Serveis Socials (383.280,45€) en comparació amb el destinat a Esports (681.077,17€), que inclou el pagament de la quota anivelladora d’Illa Activa, explicant que aquest és el motiu principal del seu vot negatiu.

La regidora de Benestar Social, Roser Ametller, el va interpel·lar indicant que la partida d’Esports incorpora la quota anivelladora d’Illa Activa abans esmentada, i que des de 2011 ençà, amb ella al capdavant, el pressupost de Serveis Socials ha passat de 60.000€ a 380.000€, i que des de la seva àrea s’atenen a totes les persones que hi acudeixen amb eficàcia.

Durall va afirmar ser coneixedor de l’eficiència dels Servies Socials de l’Ajuntament, fet que no posava en dubte, però va insistir que per “ètica i estètica” no podia estar d’acord amb els diners destintats als Serveis Socials en comparació amb altres partides.

Pel que fa a les inversions previstes, el regidor les va valorar com a positives ja que permeten abordar problemàtiques del poble.

Davant l’absència del regidor de Solidaritat Catalana, Francesc Sulé, el següent a intervenir va ser el regidor Pere Marieges, d’Ametlla’t amb ERC, que va iniciar el seu discurs trobant a faltar “una diagnosi del poble”, i denunciant que el context esmentat per la regidora Bada no “pot ser excusa”.

Marieges es va alinear amb el regidor Jaume Durall en la denúncia de la nul·la participació del seu grup en l’elaboració dels pressupostos, i va denunciar la falta d’un model de poble coherent que s’enfronti a un model “insostenible”, que “foragita el jovent i la gent gran”. A més, va afegir que la pressió fiscal a l’Ametlla del Vallès “és molt alta”, fet que pot comportar “classisme en l’aspecte social”.

Pel que fa al Capítol I de personal també el va trobar elevat en comparació a altres poblacions similars, i va reivindicar que trobava a faltar “un organigrama general de l’Ajuntament”. En aquest sentit, la regidora Dolors Ferrer va apuntar que tot just s’acabava d’elaborar l’esmentat organigrama i que properament es farà públic.

El regidor va insistir que les inversions “aleatòries” previstes no contribueixen a combatre el model de poble insostenible al que havia fet referència i, en aquest sentit, va denunciar, coincidint amb en Jaume Durall, que no hi ha cap partida del pressupost destinada a la promoció de l’habitatge social, i va proposar fer un ple extraordinari per abordar aquesta problemàtica.

En aquest punt, l’alcalde Andreu González va replicar que s’està preparant la licitació d’habitatge de protecció oficial del PEMU Granollers 2 i 3, i reivindicant la necessitat de redactar un nou POUM.

Darrera actualització: 12.03.2018 | 13:22