Tret de sortida als pressupostos participatius 2019

Dilluns, 2 de juliol de 2018 a les 00:00

L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès organitza per segon any consecutiu un procés participatiu vinculat al pressupost municipal. Es tracta que la ciutadania proposi, debati i decideixi el destí de la partida d’inversions per valor de 150.000€ pels dels pressupostos municipals de 2019, una partida que ha augmentat 30.000€ respecte els pressupostos participatius de l’any passat.

L’objectiu principal és implicar la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics, a través d’un sistema reglat de participació. Durant la present legislatura s’ha perseguit fomentar la participació a través de processos i consultes per conèixer les necessitats de la població, afavorir el debat col·lectiu i planificar la despesa municipal de forma fidel a les prioritats ciutadanes.

A tal efecte, l’Ajuntament ha creat la plataforma www.imaginalametlla.cat, que recull tota la informació necessària per poder participar en aquesta iniciativa, i que es descriu a continuació:

Com presentar la proposta?

A través d’una instància electrònica o presencial i el formulari que es troba al web de l’Ajuntament (www.ametlla.cat) i a www.imaginalametlla.cat. Caldrà explicar quina necessitat es pretén resoldre, la descripció de l’actuació a realitzar, el pressupost estimat, la ubicació, etc. i un mínim de 25 signatures de veïns/es de l’Ametla del Vallès.

Qui i com valoren les propostes?

Un grup de tècnics municipals analitzarà les propostes presentades i valorarà quines són viables. Si hi ha propostes repeties o similars, existirà la possibilitat d’unificar-les en una de sola.

Qui pot votar?

Totes les persones majors de 16 anys empadronades a l’Ametlla del Vallès. Es podrà votar un màxim de 3 propostes a la plataforma www.imaginalametlla.cat.

També hi haurà punts de votació habilitats a l’Oficina d’Ataneció al Ciutadà (OAC) per poder votar de forma presencial.

Calendari

- De l’1 al 20 de juliol: presentació de propostes (es poden presentar les propostes online o presencialment a l’OAC).

- Del 20 de juliol al 21 d’agost: valoració tècnica de les propostes.

- Del 22 d’agost al 23 de setembre: Votació de les propostes acceptades (es podrà votar un màxim de 3 propostes per persona a www.imaginalametlla.cat).

Requisits de les propostes

Les propostes presentades han de complir amb determinades condicions:

- Ser considerada una INVERSIÓ, és a dir, tot allò que l’Ajuntament pot construir i adquirir i és perdurable en el temps.

- Ser COMPETÈNCIA MUNICIPAL.

- Ser REALITZABLES TÈCNICAMENT.

- Respectar el MARC JURÍDIC i legal existent.

- No ser una intervenció de manteniment obligatòria.

- Les propostes han de ser VALORABLE ECONÒMICAMENT.

- Tenir interès general i/o donar resposta a una necessitat o problemàtica específica.

Darrera actualització: 03.07.2018 | 19:02