Noves mesures contra la COVID-19

Dijous, 29 d'octubre de 2020 a les 16:30

El govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat un seguit de mesures i restriccions per promoure una aturada social, davant la situació crítica i extremadament greu en relació a la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya, amb un augment significatiu dels casos diagnosticats així com del nombre de persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives dels hospitals catalans. Aquestes mesures, adés, aniran acompanyades de recursos per valor de 300M€ per acompanyar els sectors afectats i a la ciutadania.

• Mobilitat

Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte mobilitat essencial:

 • Assistència a serveis sanitaris i socials
 • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals
 • Educació o Retorn al lloc de residència
 • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables)
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs
 • Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials
 • Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables
 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables
 • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte mobilitat essencial abans indicada i:

 • Visita als cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre dins la mateixa comarca
 • Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs
 • Permís penitenciari

• Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

• Reunions i sortides del domicili (sense canvis al que és vigent ara)

 • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible
 • Desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada” o Reunions de com a màxim 6 persones, excepte bombolles de convivència. La bombolla ampliada ha de ser el més estable possible.
 • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics. S’afegeix l’excepció de les sortides escolars.

• Treball

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball

• Transport públic: sense canvis

• Serveis i comerç

 • Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari, excepte perruqueria per motius higiènics.
 • El comerç minorista d’alimentació i productes essencials i de primera necessitat (productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres veterinaris), inclosos els establiments en centres comercials, pot romandre obert.
 • Comerç minorista no d’alimentació ni essencial, obertura condicionada a:
  • Que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència. 
  • Si tenen més de 800 m2 , limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2 ).
 • Centres comercials tancats. Poden obrir les botigues d’alimentació, productes essencials i de primera necessitat i qualsevol que tingui una superfície inferior a 800 m2 i accés directe des del carrer a la botiga i amb aforament limitat al 30%.
 • Es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local sempre que s’evitin aglomeracions a l’interior, i amb repartiment a domicili.
 • Mercats no sedentaris: aforament limitat al 30%.

Restauració (sense canvis): es manté la suspensió de l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment. El repartiment a domicili s’allarga fins a les 23 h.

• Educació, infància i joventut

 • Es manté l’activitat presencial als centres docents i de l’ensenyament de règim especial.
 • Universitats: ensenyament a distància (sense canvis).
 • Suspensió de tot el lleure infantil i les extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.

• Esport

 • Suspensió de tota l’activitat esportiva, excepte l’esport professional .
 • Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals .
 • Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals.

• Altres suspensions i tancaments

 • Suspensió de totes les activitats culturals, espectacles i d’oci. 
 • Fires comercials, convencions, congressos, festes majors. 
 • Parcs i fires d’atraccions. 
 • Establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques. 
 • Activitats cíviques i comunitàries, excepte els serveis socials essencials. 
 • Joc, casinos i sales de bingo.

• Altres limitacions

 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil, fins a les 20 h (sense canvis)
 • Arxius, museus, galeries d’art: activitats limitades al 33% de l’aforament (fins ara, no limitat)
 • Biblioteques: només per a préstec de documents reservats (fins ara, no limitat)
 • Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30% (fins ara, 50%)
Darrera actualització: 30.10.2020 | 09:26