Fins el 31 de desembre es poden tramitar les bonificacions dels impostos i taxes que meriten l’1 de gener

Dilluns, 18 de novembre de 2019 a les 00:00

Fins el dia 31 de desembre es poden tramitar les bonificacions dels impostos i taxes que meriten el dia 1 de gener. Aquests són l’IBI, l’IVTM l’IAE i diferents taxes, com la d’escombraries.

Recordem que en el Ple ordinari de 28 d’octubre es van modificar, entre d’altres, l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), de la següent manera:

Bonificació del 25% de l’IBI per a famílies nombroses

Les famílies nombroses que poden tramitar la bonificació del 25% de l’IBI han d’acomplir una d’aquestes dues condicions:

  1. El valor cadastral de l’immoble bonificat sigui igual o inferior a 220.000 €.
  2. Les rendes familiars anuals han de ser iguals o inferiors a 44.619,28 €.

Bonificació del 75% de l’IVTM

Aplicable als vehicles amb menys emissió de gasos d’efecte hivernacle, concretament els tipificats de zero emissions i d’ECO.

Darrera actualització: 18.11.2019 | 10:01