El abonaments per les piscines d'estiu es podran tramitar a partir del 3 de juny

Dilluns, 27 de maig de 2019 a les 00:00

A partir del dilluns 3 de juny ja es podran tramitar, a través de la pàgina web de l’Ajuntament, els abonaments per a la temporada d’estiu 2019 per a fer ús de les dues piscines d’estiu del municipi: Can Camp i Ca l’Arenys.

Les piscines d’estiu de l’Ametlla obriran les seves portes del 22 de juny fins el 8 de setembre, de les 11h del matí a les 20h del vespre a Ca l’Arenys i de les 11h del matí a les 20h a Can Camp.

Les persones residents a l’estiu no empadronades que tinguin casa a l’Ametlla i paguin aquí els seus impostos com a mínim des de fa 5 anys, també tindran dret a l’abonament. En aquest cas, només les que es fan càrrec del tribut i familiars de primer grau de consanguinitat. Caldrà portar documentació per demostrar que s’abonen tributs al municipi (IBI) i també per demostrar grau de consanguinitat (llibre de família).

En cas de trobar-se a l’atur cal adjuntar el certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis d’atur. Per a pensionistes menors de 65 anys, aportar el document acreditatiu corresponent.

En el cas de sol·licitar l’abonament, ompliu la butlleta d’inscripció de tots els membres de la família que trobareu al web municipal. Podreu passar a buscar per la recepció de l’Ajuntament el vostre carnet el matí següent d’haver-lo sol·licitat, presentant el resguard bancari.

Dies feiners  

- de 5 anys: gratuït
de 6 a 17 anys: 4 €
de 18 a 65 anys: 5 €
+ de 65 anys: 4 €
Pensionistes - de 65 anys: 4 €

Dissabtes i festius

- de 5 anys: gratuït
de 6 a 17 anys: 5 €
de 18 a 65 anys : 6 €
+ de 65 anys: 5 €
Pensionistes -de 65 anys: 5€

Abonaments empadronats i residents

- de 5 anys: gratuït. Cal, però, treure’s el carnet.
de 6 a 17 anys...................... 20 €
de 18 a 65 anys: .................. 30 €
+ de 65 anys: ....................... 20 €
Pensionistes - de 65 anys:........... 20 €
Aturats:..................................20€
Fills menors 18 anys de pares aturats: 20€
A partir del 2n fill menor de pares aturats: 10€

Les persones residents a l’estiu, no empadronades que tinguin casa a l'Ametlla i paguin aquí els seus impostos com a mínim des de fa 5 anys, també tindran dret a l’abonament. En aquest cas, només les que es fan càrrec del tribut i familiars de primer grau de consanguinitat. Caldrà portar documentació per demostrar que s'abonen tributs al municipi (IBI) i també per demostrar grau de consanguinitat (llibre de família).

En cas de trobar-se a l’atur cal adjuntar el certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis d’atur.

Per a pensionistes menors de 65 anys, aportar el document acreditatiu.

Abonament no empadronats

- de 5 anys: gratuït  Cal, però, treure’s el carnet.
- de 6 a 17 anys............. 50 €
- de 18 a 65 anys........... 75 €
- + de 65 anys:............... 50 €
Pensionistes - de 65 anys:. 50 €
Aturats: .......................50€
Fills menors 18 anys de pares aturats: 50€
A partir del 2n fill menor d’edat de pares aturats: 30€

En el cas de sol·licitar l'abonament, ompliu la butlleta d’inscripció de tots els membres de la família.

Podreu passar a buscar per la Recepció de l'Ajuntament el vostre carnet al matí següent d'haver-lo sol·licitat, presentant el resguard bancari.

Números de compte on fer l’ingrés

Banc BBVA ES62 0182 6035 4702 0008 0039
Banc de Sabadell ES19 0081 0018 9000 0133 4543

Cal posar el nom i DNI i concepte “abonament piscines d’estiu”.

També es pot  pagar mitjançant targeta de crèdit a les dependències municipals (Tresoreria).

Per a grups organitzats de casals, ludoteques i altres serveis adreçats als infants

Sempre que un grup constituït vulgui accedir a les piscines d’estiu, ha de sol·licitar una llicència d’ús de l’equipament pel mitjà habitual. Podrà sol·licitar-la pels dies laborables i no festius. Un cop atorgada la llicència d’ús haurà d’acreditar que tots els usuaris del grup, inclosos els monitors, tenen l’abonament de temporada o en cas, contrari, hauran d’adquirir l’entrada puntual. Les entitats d’àmbit municipal, sense ànim de lucre, quedaran exempts del l’acreditació.

 

Darrera actualització: 03.06.2019 | 09:50