Inscripció temporada de bany 2019

A partir del dia 3 de juny es podran tramitar, a través de la pàgina web de l'Ajuntament, els abonaments per a les piscines d’estiu de Can Camp i Ca l'Arenys per la temporada d'estiu 2019, que obriran les seves portes del 22 de juny fins el 8 de setembre, de les 11h del matí a les 20h del vespre.

Dies feiners  

 de 5 anys: gratuït
de 6 a 17 anys: 4 €
de 18 a 65 anys: 5 €
+ de 65 anys: 4 €
Pensionistes - de 65 anys: 4 €

Dissabtes i festius

- de 5 anys: gratuït
de 6 a 17 anys: 5 €
de 18 a 65 anys : 6 €
+ de 65 anys: 5 €
Pensionistes -de 65 anys: 5€

Abonaments empadronats i residents

- de 5 anys: gratuït. Cal, però, treure’s el carnet.
de 6 a 17 anys...................... 20 €
de 18 a 65 anys: .................. 30 €
+ de 65 anys: ....................... 20 €
Pensionistes - de 65 anys:........... 20 €
Aturats:..................................20€
Fills menors 18 anys de pares aturats: 20€
A partir del 2n fill menor de pares aturats: 10€

Les persones residents a l’estiu, no empadronades que tinguin casa a l'Ametlla i paguin aquí els seus impostos com a mínim des de fa 5 anys, també tindran dret a l’abonament. En aquest cas, només les que es fan càrrec del tribut i familiars de primer grau de consanguinitat. Caldrà portar documentació per demostrar que s'abonen tributs al municipi (IBI) i també per demostrar grau de consanguinitat (llibre de família).

En cas de trobar-se a l’atur cal adjuntar el certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis d’atur.

Per a pensionistes menors de 65 anys, aportar el document acreditatiu.

Abonament no empadronats

- de 5 anys: gratuït  Cal, però, treure’s el carnet.
- de 6 a 17 anys............. 50 €
- de 18 a 65 anys........... 75 €
- + de 65 anys:............... 50 €
Pensionistes - de 65 anys:. 50 €
Aturats: .......................50€
Fills menors 18 anys de pares aturats: 50€
A partir del 2n fill menor d’edat de pares aturats: 30€

En el cas de sol·licitar l'abonament, ompliu la butlleta d’inscripció de tots els membres de la família.

Podreu passar a buscar per la Recepció de l'Ajuntament el vostre carnet al matí següent d'haver-lo sol·licitat, presentant el resguard bancari.

Números de compte on fer l’ingrés

Banc BBVA ES62 0182 6035 4702 0008 0039
Banc de Sabadell ES19 0081 0018 9000 0133 4543

Cal posar el nom i DNI i concepte “abonament piscines d’estiu”.

També es pot  pagar mitjançant targeta de crèdit a les dependències municipals (Tresoreria).

Per a grups organitzats de casals, ludoteques i altres serveis adreçats als infants

Sempre que un grup constituït vulgui accedir a les piscines d’estiu, ha de sol·licitar una llicència d’ús de l’equipament pel mitjà habitual. Podrà sol·licitar-la pels dies laborables i no festius. Un cop atorgada la llicència d’ús haurà d’acreditar que tots els usuaris del grup, inclosos els monitors, tenen l’abonament de temporada o en cas, contrari, hauran d’adquirir l’entrada puntual. Les entitats d’àmbit municipal, sense ànim de lucre, quedaran exempts del l’acreditació.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Plaça de l' Ajuntament, 1 - 08000 Barcelona - Barcelona
Telèfon: 93 843 25 01
Correu electrònic: ametlla@ametlla.cat
Lloc web: www.ametlla.cat
Horari:  
Matins de 08:30 a 14:00h i dijous de 08:30 a 18:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 05.06.2019 | 12:36