Crònica de la 2a edició del "Passem comptes!"

Dijous, 1 d'octubre de 2020 a les 00:00

Dijous 24 de setembre es va celebrar la segona edició del “Passem comptes!”, un acte en què l’equip de govern va retre comptes de la situació economicofinancera i pressupostària de l’Ajuntament, va exposar els principals canvis previstos ens els impostos de cara el proper exercici, va presentar el procés participatiu que s’endegarà properament per elaborar els pressupostos del 2021 i va respondre les preguntes que li va fer la ciutadania.

La sessió, oberta al públic, es va poder seguir en directe a través del canal Youtube de l’Ajuntament. Va constar de tres parts, en què es varen tractar diferents aspectes:

1.- Retiment de comptes

El regidor d’Hisenda, Jan Santaló, va ser l’encarregat d’explicar la situació economicofinancera de l’Ajuntament, i ho va fer exposant les dades dels indicadors macroeconòmics, de solvència i el control de la despesa corrent.

De les dades presentades es desprèn l’evolució positiva de la situació economicofinancera de l’Ajuntament respecte l’exercici 2018. El 2019 el Consistori s’ha apropat a l’estabilitat pressupostària, i la previsió és  tancar l’any en positiu i amb capacitat de finançament. També s’ha tornat a complir la regla de despesa després que al 2018 es va sobrepassar en més d’un 30%, fet que es tradueix en una salut financera molt millorada. El deute viu ha pujat poc més que un 1,5%.

Pel que fa als indicadors de solvència, al 2019 s’ha tornat a tenir un romanent de tresoreria positiu de 300.000€ després que el 2018 finalitzés en números negatius, provocant un ofec de la tresoreria.

Sobre la despesa corrent, Santaló va destacar el descens de la despesa en hores extra, en plusos i gratificacions, en protocol i en aspectes jurídics, atribuint-ho a una gestió més acurada, i també va explicar la reducció de les factures pendents de pagament que l’any passat ascendien a un import d’1.000.000€, i que enguany s’ha reduït el nombre i l’import a 250.000€, havent tingut especial cura en el pagament als petits proveïdors del poble en tant que són més vulnerables.

El regidor d’Hisenda també va explicar quina és la situació i cost que té la flota de vehicles de l’Ajuntament, gran part de la qual s’haurà de renovar, i les despeses sobrevingudes ocasionades per l’esclat de la pandèmia de la COVID-19, que han ascendit a 15.180,55€.

Contractes menors i licitacions

Santaló va exposar la relació de contractes menors (contractacions de menys de 15.000€, IVA a part) des de l’inici de legislatura, que ascendeixen a 150.629,75€, i va recordar l’inici de dues licitacions de gran envergadura, com ho són el servei de manteniment dels espais verds municipals (4 anys amb un import de 1.055.233,02€) i el servei de neteja viària (8 anys amb un import de 2.890.398,12€), que permetran millorar sensiblement aquests serveis.

2.- Impostos i pressupostos 2021

Impostos

El regidor d’Hisenda va anunciar que s’està valorant implementar una nova taxa pel manteniment del clavegueram, ja que actualment aquesta taxa no existeix i és una de les despeses més importants del Consistori.

Altres modificacions que es contemplen és aplicar un recàrrec del 10% a les obres iniciades sense l’obtenció del títol administratiu i aplicar una bonificació del 25% sobre l’IBI per la instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energia solar tèrmica o elèctrica.

Pressupostos 2021

L’alcalde i regidor de Participació Ciutadana, Pep Moret, va anunciar la ferma voluntat de l’equip de govern d’aprovar els pressupostos de l’exercici vinent (2021) abans que finalitzi el present any i, a més, endegar un procés de participació ciutadana per confeccionar el quadre d’inversions de l’any vinent.

Moret va explicar que arran de l’esclat de la pandèmia de la COVID-19 s’ha posat de manifest la importància de les noves tecnologies en molts àmbits i, en aquest sentit, va anunciar que el Consistori ha tramitat a través de la Diputació de Barcelona la Plataforma Decidim, una eina que ofereix totes les garanties democràtiques per articular el procés participatiu a través seu.

D’aquesta nova eina va destacar com a gran potencialitat el fet de ser una plataforma en codi obert, en permanent evolució, que permet adaptar-se a les necessitats de qui l’utilitza i que possibilita l’empoderament de la ciutadania a l’hora de participar de l’Ajuntament.

Després de desgranar les principals característiques de la Plataforma Decidim, l’alcalde va anunciar que es destinaran 200.000€ del capítol 6 (inversions) al procés participatiu, al qual hi podran participar les persones empadronades a poble majors de 14 anys, i que se cenyirà al següent calendari:

  1. Exposició de projectes i admissió de propostes: del 26 d’octubre a l’15 de novembre.

Es podran presentar projectes d’inversió, com per exemple en nous equipaments de mida reduïda, millores en equipaments existents, millores a l’espai públic o en infraestructures i mobiliari urbà.

  1. Votació de les propostes: del 16 al 22 de novembre.

Properament s’explicarà exhaustivament el procés dels pressupostos participatius a través dels canals d’informació habituals.

3.- Preguntes de la ciutadania

La part final de l’acte es va dedicar a respondre les preguntes dels ciutadans/es presents a l’acte o que van fer arribar a l’Ajuntament prèviament a través del web municipal.

Aquestes interpel·lacions a l’equip de govern varen tractar diferents aspectes, com el manteniment dels carrers, la seguretat ciutadana, la recollida d’escombraries, la mobilitat i els mitjans de comunicació, entre d’altres.

Tothom qui ho desitgi, pot veure la gravació del “Passem comptes!” al canal Youtube de l’Ajuntament:

Darrera actualització: 02.10.2020 | 08:41