Ajuda a domicili

El servei d’ajuda al domicili ofereix suport per a realitzar tasques al domicili de la persona dependent.

S’adreça a persones que, de forma temporal o permanent, no poden realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. El principal objectiu és mantenir la persona al seu domicili i millorar la qualitat de vida. Aquest servei inclou dos tipus d’ajudes: Atenció i cura de la persona al domicili: Suport amb la higiene i la cura personal, l’alimentació, el suport al seguiment mèdic i presa de la medicació, els desplaçaments, acompanyaments fora del domicili, etc. Atenció a les necessitats de la llar: Suport per la neteja de la llar, fer el llit, fer el menjar, rentar la roba i totes aquelles tasques que la persona dependent no pot realitzar. També es treballa per a l’aprenentatge d’hàbits: afavorir la cura personal, el manteniment de la llar, la cura de menors o el foment de les pautes d’higiene, l’alimentació, etc.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones en situació de dependència (per exemple: persones grans, famílies amb infants discapacitats, adults amb malaltia mental, etc.).

Adreça:

Serveis Socials Muncipals

Darrera actualització: 23.09.2015 | 12:32