Ple ordinari de 30 de setembre de 2019

Dimarts, 1 d'octubre de 2019 a les 00:00

PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 15 de juny de 2019.

Aprovat per unanimitat


2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 15 de juliol de 2019.

Aprovat per unanimitat


Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 23 de setembre de 2019:


3.- Aprovació, si escau, de la revisió del padró d'habitants a 01/01/2019, expt. núm. (SEC EST.) 2019/2090.

Aprovat per unanimitat


4.- Aprovació, si escau, de la imposició de penalitat per incompliment del contracte del Servei consistent en la neteja de les dependències municipals i les escoles de l'Ametlla del Vallès, expt. núm. (SEC) 2018/81.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel García (ERC), Andreu González (JXAJ), Dolors Ferrer (JXAJ), Teresa Bada (JXAJ), Roser Ametller (JXAJ), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't) i Jaume Durall (ACP).

Vots en contra: Baldomero Reyes (PSC)


5.- Aprovació, si escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit, expt. núm. (HIS.) 2019/1783.

Aprovat per unanimitat.


6.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud de compatibilitat laboral de AFO, expt. núm. (RR.HH.) 2019/81.

Aprovat per unanimitat.


7.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud de compatibilitat laboral de JFG, expt. núm. (RRHH) 2019/107.

Aprovat per unanimitat.


8.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud de compatibilitat laboral de RMC, expt. núm. (RRHH) 2019/114.

Aprovat per unanimitat.


9.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud de compatibilitat laboral de ECLl, expt. núm. (RRHH) 2019/173.

Aprovat per unanimitat.


10.- Aprovació, si escau, del calendari festes locals 2020, expt. (RRHH) 2019/117.

Aprovat per unanimitat.


11.- Aprovació, si escau, de la baixada de les tarifes de la concessió del servei d'aigua potable municipal per 2019 en un 2,58%, expt. núm. (URB) 2018/251.

Aprovat per unanimitat.


12.- Aprovació, si escau, de la delimitació del terme municipal entre l'Ametlla del Vallès i Bigues i Riells, expt. núm. (URB) 2018/344.

Aprovat per unanimitat.


MOCIONS:


13.- Aprovació, si escau, de la moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d’Endesa i altres companyies, expt. núm. 2019/2102.

Aprovat per unanimitat.


14.- Aprovació, si escau, del Manifest de Compromís del Ple municipal de l’Ametlla del Vallès per avançar cap al Residu Zero, expt. núm. 2019/2126.

Aprovat per unanimitat.


15.- Aprovació, si escau, de la moció en suport a la 3a. vaga del clima del 27s i per l’emergència climàtica, expt. núm. 2019/2185.

Aprovat per unanimitat.


PART DE CONTROL:

16.- Donar compte del llistat extractat dels Decrets d’Alcaldia.

17.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple (es pren com a referència la constitució de la Corporació).


Moció d'urgència: Modificació de les ordenances fiscals, Tarifa 23 - Fira de Nadal

Votació de la urgència: Aprovada per unanimitat

Votació de de la moció: Aprovat per unanimitat


18.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 09.10.2019 | 12:51