Crònica del Ple ordinari de 28 de juny de 2021

Dimarts, 29 de juny de 2021 a les 00:00

El darrer dilluns del mes de juny es va celebrar un Ple ordinari el qual, molts mesos després, recuperava el format presencial i es feia a la Sala Polivalent, emetent-se en directe a través del canal Youtube de l’Ajuntament.

La sessió, que va comptar amb la presència de tots els càrrecs electes, es va allargar durant aproximadament dues hores, tractant-se els punts següents:

1-. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Es va aprovar amb els vots a favors de tots els càrrecs electes i l’abstenció del regidor Baldomero Reyes (PSC).

2-. Informació Alcaldia.

L’alcalde Pep Moret (ERC) va actualitzar les dades de la COVID-19 al municipi així com de vacunació, informant que el ritme d’aquesta a l’Ametlla del Vallès és lleugerament superior a la resta.

També va informar de la incorporació d’un nou inspector de la policia local un cop finalitzat el procés selectiu, alhora que lamentava algunes actituds incíviques pel robatori continu de les flors de l’enjardinat de la Sala d’Art Carles Sindreu.

El regidor d’Esports, Ensenyament i Joventut Gustau Saeta (ERC) va tenir paraules d’agraïment envers els personal docent i no docent dels centres educatius del municipi, i també envers l’alumnat i les seves famílies, pel bon desenvolupament d’un curs escolar marcat per la pandèmia de la COVID-19. Va aprofitar l’ocasió per felicitar a la corredora de cotxes ametllatana, Belén García, pels seus bons resultats, i també al juvenil del CF Ametlla i al sènior femení de l’AVA pels seus ascensos.

La regidora de Cultura Beti Español (A’t) va recordar que els dies 1, 2, 3 i 4 de juliol se celebraria el Xè Cicle de Jazz de l’Ametlla, i la regidora de Festes Raquel García (ERC) informava que la Festa Major d’enguany es farà del 25 al 30 d’agost amb un format més modest, adaptat a les restriccions de la COVID-19

3-. Aprovació de la modificació de crèdit 09/2021 mitjançant transferència de crèdit per crèdit extraordinari.

Aquest punt, el qual es va aprovar per unanimitat, portava a votació una modificació de crèdit per crear una nova partida per instal·lar il·luminació a la pista exterior coberta del pavelló.

Els portaveus dels grups de l’oposició Baldomero Reyes (PSC) i Andreu González (JXA) varen recriminar les crítiques rebudes quan estaven al govern, la legislatura passada, i feien modificacions de crèdit, al que l’alcalde Pep Moret i el regidors Pere Marieges (A’t) i Jaume Durall (ACP) van respondre que aquesta modificació es feia perquè quan es va fer el projecte de coberta de la pista, en el seu mandat, no s’havia previst la seva il·luminació i calia fer-ho ara.

4-. Donar compte dels acords adoptats per l'Alcaldia i la Junta de Govern Local contraris a les objeccions de la Intervenció exercici 2020.

L’alcalde Pep Moret (ERC) va explicar l’aixecament d’uns reparaments suspensius per pagar un seguit de factures les quals presentaven objeccions per part d’Intervenció, la gran majoria de les quals, segons el regidor d’Hisenda Jan Santaló (A’t), són de principis d’any i estan relacionades amb serveis encara no licitats o amb tasques que s’havien de realitzar amb poc marge per preveure-les.

5-. Aprovació, si s'escau, pel Ple Municipal, a l'adhesió de l'Ametlla del Vallès al Pacte Contra la Segregació Escolar.

El regidor d’Ensenyament Gustau Saeta (ERC) va explicar que abans de presentar aquesta proposta al Ple es va votar al Consell Educatiu Municipal, el qual la va aprovar per unanimitat.

El Pacte contra la segregació escolar és el document amb què s'arriba a un compromís de país per combatre la segregació escolar i es referma la voluntat de les institucions catalanes de vetllar per una escola inclusiva i integradora, que asseguri les expectatives d'èxit de tot l'alumnat, tenint-ne en compte la diversitat i complexitat social.

El punt es va aprovar per unanimitat

6-. Sol·licitud de compatibilitat laboral EBT.

El punt es va aprovar per unanimitat

7-. Declaració institucional amb motiu del Dia de l'Orgull LGBTI+ 2021

El regidor d’Igualtat Jaume Durall (ACP) va presentar aquest punt agraint l’ampli consens que sempre hi ha en el Ple amb la defensa dels drets i llibertats del col·lectiu LGBTI, el feminisme i la igualtat.

Tots els grups municipals es varen adherir a la declaració institucional, la qual va ser llegida pel regidor i que es pot consultar aquí.

8-. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia.

9-. Donar compte dels acords adoptat per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.

Els punts 8 i 9 no varen generar cap debat destacable.

10-. Precs i preguntes.

En l’apartat de precs i preguntes els regidors Baldomero Reyes (PSC) i Andreu González (JXA)  varen preguntar sobre el funcionament de les llums i ascensors de la passera de la C17, al que el regidor de Territori Pere Marieges (A’t) va respondre que ja s’ha avisat a l’empresa constructora perquè ho solucioni.

Andreu González (JXA) també va preguntar sobre el funcionament de l’àrea de Medi Ambient, i l’alcalde Pep Moret va respondre-li que a partir del dia 5 de juliol es reincorporarà el tècnic en propietat de la plaça, atès que el tècnic que hi havia fins ara, interí, ha marxat.

González també va preguntar sobre el per què de la readmissió de l’anterior inspector de la policia local (ja jubilat), el qual va ser expedientat sense feina però amb sou quan ell era batlle. L’alcalde Pep Moret va respondre-li que es va fer la readmissió en compliment d’una sentència judicial que així ho determinava.

Darrera actualització: 07.09.2021 | 12:53