Ple ordinari de 29 de juliol

Dimecres, 29 de juliol de 2015 a les 14:07

1.- Aprovació esborranys de les actes de les sessions anteriors de 16/06/2015 i 01/07/2015.

Aprovat per unanimitat.

2.- Dació de compte del resultat de l'aplicació dels criteris determinats dels drets de difícil o impossible recaptació exercici 2014.

3.- Dació de compte de la liquidació del pressupost, exercici 2014.

4.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2015.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

5.- Aprovació de la modificació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, núm. 10/2015.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

6.- Aprovació de la modificació de crèdit extraordinari núm. 11/2015.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC), Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

7.- Presa de coneixement del Drecet de declaració de serveis essencials i prioritats per al 2015.

8.- Aprovació de l'adjudicació mitjançant procediment harmonitzat, del contracte de neteja de les dependències municipals i de les escoles de l'Ametlla del Vallès.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

9.- Aprovació inicial del reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC), Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Francesc Sulé (SI-BM) i Muntsa Marzábal (A't-ERC).

10.- Aprovació definitiva dels Plans d'Autoprotecció en què es preveuen les mesures d'emergència en casos d'accidents en els següents centres de titularitat municipal: Casal de la Gent Gran, IES Eugeni Xammar, Àrea de Serveis Territorials, Biblioteca Municipal, PICA i Sala d'Actes.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC), Francesc Sulé (SI-BM) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

11.- Aprovació definitiva dels Plans d'Autoprotecció d'Interès Local (C) Correfoc de l'Ametlla del Vallès.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC), Francesc Sulé (SI-BM) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

12.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Per a la modificació de la qualificació de dues parcel·les municipals a la urbanització de Pinar i Portús.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC), Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Muntsa Marzábal (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

13.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de l'Ametlla del Vallès, en l'àmbit de Can Pujol.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

14.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal, referent a la regulació dels usos permesos en la subzona qualificada amb clau 4B.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC), Francesc Sulé (SI-BM) i Baldomero Reyes (PSC).

En contra: Muntsa Marzábal (A't-ERC).

Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

15.- Aprovació de les festes locals per a l'any 2016.
Aprovat per unanimitat.

16.- Aprovació de la revisió del padró d'habitants a 01/01/2015.

Aprovat per unanimitat.

17.- Presa de coneixement dels membres de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Informativa General.

18.- Moció presentada pels grups de SI-BM i A't-ERC-AC, referent a la col·locació de l'estelada al balcó de la façana de l'Ajuntament, durant el procés per la independència. S'aprova una esmena.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC), Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI-BM).

En contra: Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Jaume Durall (AC-E).

19.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d'alcaldia, específicament els núms. 2015/485, 2015/486, 2015/643, 2015/671 i 2015/691.

Glossari:

CDC: Convergència Democràtica de Catalunya.
A't - ERC: Ametlla't amb ERC.
SI-BM: Solidaritat Catalana per la Independència - Bloc Municipal.
AC-E: Ametlla en Comú - Entesa.
PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya.

Darrera actualització: 19.01.2016 | 14:11