Ple extraordinari d'1 de juliol de 2015

Dimecres, 1 de juliol de 2015 a les 14:04

1.- Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC) i Baldomero Reyes (PSC).
Vots en contra: Jaume Durall (AC-E).
Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI-BM).

2.- Creació i composició de la Comissió Informativa Permanent.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Jaume Durall (AC-E) i Pere Marieges (A't-ERC).

Abstenció: Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI-BM).

3.- Composició de la Comissió Especial de Comptes.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC), Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Jaume Durall (AC-E).

4.- Nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col•legiats que són de competència del Ple.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

5.- Establiment de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local i delegació de les competències del Ple a la Junta de Govern Local.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E). Abstenció: Muntsa Marzábal (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI-BM).

6.- Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació i assignació de la dotació econòmica als grups municipals.

Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Jaume Roviralta (CDC), Dolors Ferrer (CDC) i Baldomero Reyes (PSC).

En contra: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

Abstenció: Francesc Sulé (SI-BM).

7.- Presa de coneixement de les resolucions d'Alcaldia en matèria de nomenaments de membres de la Junta de Govern Local.

8.- Presa de Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia en matèria de nomenament de Tinents d'alcalde.

9.- Presa de coneixement de les delegacions d'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

10.- Presa de coneixement de les delegacions de l'Alcaldia als regidors

11.- Dació de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals.

Glossari:

CDC: Convergència Democràtica de Catalunya.
A't - ERC: Ametlla't amb ERC.
SI-BM: Solidaritat Catalana per la Independència - Bloc Municipal.
AC-E: Ametlla en Comú - Entesa.
PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya.

Darrera actualització: 19.01.2016 | 14:07