Plaques solars

- Sessió informativa sobre instal·lació de sistemes d'aprofitament d'energia solar tèrmica o elèctrica: 


 

1) PASSOS A SEGUIR / DOCUMENTACIÓ

ABANS D'INSTAL·LAR

 1. Comunicació prèvia.
 2. Declaració responsable de l'empresa instal·ladora.
 3. Memòria tècnica de la instal·lació.
 4. Pressupost detallat de la instal·lació  (a aportar per l'empresa).
 5. Justificants de pagament de l'ICiO i taxa de serveis urbanístics.

   

EN EL MOMENT D'INSTAL·LAR

 1. Inici d'obre en un màxim de 4 mesos des de la data d'enviament de la documentació.
 2. Execució màxima de 6 mesos.

   

DESPRÉS D'INSTAL·LAR

 1. Sol·licitud de bonifiació.

 

2) FÒRUM DE TROBADA CIUTADANS - EMPRESES

Procés d'inscripció d'empreses en el fòrum de trobades

Les empreses que desitgin aparèixer en aquest espai web han d'enviar una declaració responsable la qual digui que estan qualificades i certificades per poder fer el tipus d'instal·lació del reglament per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de l'Ametlla del Vallès.

Cliqui en aquest "enllaç" i el redirigirà a la seu electrònica de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Utilitzi el tràmit electrònic de "Declaració responsable" que trobarà en el catàleg de tràmits.

O escrigui en el navegador que utilitzi, preferiblement Google Chrome, https://ametlladelvalles.eadministracio.cat/


Empreses inscrites:

 

- ESTABANELL

- CLIMATITZACIÓ BOTÉ, S.L.

- CLIMARUBI S.L.

- PLUGIN ELECTRIC

- SOLIDEO ECO SYSTEMS, S.L.


 

Darrera actualització: 15.10.2021 | 09:36
Darrera actualització: 15.10.2021 | 09:36