Votacions del Ple ordinari de 27 de gener de 2017

Dilluns, 30 de gener de 2017 a les 12:29

El proppassat divendres 27 de gener es va celebrar un Ple ordinari, amb la presència de tots els regidors excepte Agnès Martínez (A't-ERC).

Aquest va ser el resultat de les votacions:

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors de dates 30 de novembre de 2016 i 21 de desembre de 2016.

2.- Addenda modificació conveni serveis socials amb el CCVO, expt.. BENESTAR SOCIAL 2016/102.

Aprovat per unanimitat

3.- Aprovació esmenes acord de condicions laborals, expt. RRHH-2017/14.

Es deixa damunta la taula.

4.- Aprovació del Pla d’autoprotecció del pavelló municipal, expt. FESTES 2017/4.

- Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Francesc Sulé (SI) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

5.- Revisió i aprovació de les tarifes del servei d’autotaxi 2017, expt. HIS 2017/2.

- Aprovat per unanimitat.

6.- Ratificar Decret d’Alcaldia del 13 de desembre de 2016, d’aprovar conveni de coordinació intermunicipal per a la prestació conjunta del servei de taxi, expt. SEC-2016/156.

- Aprovat per unanimitat.

7.- Donar compte decrets d’alcaldia de cesses i nomenaments funcionaris municipals, expt. RRHH-2017/11.

8.- Donar compte comunicació Fiscalia arxiu denúncia, expt. SEC-2017/5.

9.- Donar compte del Manifest de CiU per modificar la denominació del grup municipal de Convergència i unió per PDeCAT, expt. SEC 2017/8.

10.- Moció del grup municipal L’Ametlla en Comú de suport a les persones afectades per les clàusules sòl, expt. SEC-2017/9.

- Aprovat per unanimitat

11.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 23-11-2017 al 20-1-2017.

12.- Mocions d’urgència.

13.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 30.01.2017 | 12:31