Votacions del Ple ordinari de 27 de gener de 2017

Dilluns, 30 de gener de 2017

El proppassat divendres 27 de gener es va celebrar un Ple ordinari, amb la presència de tots els regidors excepte Agnès Martínez (A't-ERC).

Aquest va ser el resultat de les votacions:

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors de dates 30 de novembre de 2016 i 21 de desembre de 2016.

2.- Addenda modificació conveni serveis socials amb el CCVO, expt.. BENESTAR SOCIAL 2016/102.

Aprovat per unanimitat

3.- Aprovació esmenes acord de condicions laborals, expt. RRHH-2017/14.

Es deixa damunta la taula.

4.- Aprovació del Pla d’autoprotecció del pavelló municipal, expt. FESTES 2017/4.

- Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Francesc Sulé (SI) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

5.- Revisió i aprovació de les tarifes del servei d’autotaxi 2017, expt. HIS 2017/2.

- Aprovat per unanimitat.

6.- Ratificar Decret d’Alcaldia del 13 de desembre de 2016, d’aprovar conveni de coordinació intermunicipal per a la prestació conjunta del servei de taxi, expt. SEC-2016/156.

- Aprovat per unanimitat.

7.- Donar compte decrets d’alcaldia de cesses i nomenaments funcionaris municipals, expt. RRHH-2017/11.

8.- Donar compte comunicació Fiscalia arxiu denúncia, expt. SEC-2017/5.

9.- Donar compte del Manifest de CiU per modificar la denominació del grup municipal de Convergència i unió per PDeCAT, expt. SEC 2017/8.

10.- Moció del grup municipal L’Ametlla en Comú de suport a les persones afectades per les clàusules sòl, expt. SEC-2017/9.

- Aprovat per unanimitat

11.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 23-11-2017 al 20-1-2017.

12.- Mocions d’urgència.

13.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 30.01.2017 | 12:31