Plens extraordinaris de 26 d'abril de 2019

Dilluns, 29 d'abril de 2019 a les 00:00

Divendres 16 d'abril van tenir lloc dues sessions plenàries de caràcter extraordinari de forma consecutiva, que van comptar amb la presència de tots els regidors del Consistori tret d'en Jan Santaló (Ametlla't amb ERC), que va excusar la seva no assistència.

Aquestes van ser les votacions de cada punt:

Ple extraordinari de les 9h:

1.- Aprovació del text i la seva posterior signatura del Conveni de Cooperació Interadministrativa entre l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i el Consorci Besòs Tordera, relatiu a la gestió del servei de clavegueram, expt. SEC-20019/14.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Marçal Sala (Ametlla't - ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't - ERC), Francesc Sulé (SI) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Jaume Durall (L'Ametlla en Comú)

2.- Acord de realització d’un estudi de viabilitat, i la seva exposició per informació pública, de la licitació de la contractació de la promoció d’habitatges de Can Draper, expt. SEC 2018/134.

Aprovat per unanimitat

3.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2018, expt. HIS 2019/36.

4.- Aprovació inicial del Pressupost Municipal, plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, per a l’exercici 2019, expt. HIS 2019/43.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Marçal Sala (Ametlla't - ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't - ERC),  Francesc Sulé (SI) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

5.- Modificació bases ajuts material escolar i llibres, expt. BEN SOCIAL i COOP. 2019/136.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't - ERC), Francesc Sulé (SI) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Marçal Sala (Ametlla't - ERC)  i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

6.- Aprovació de la baixa de tarifes d’aigua, expt. URB-2018/30.

Es retira de l'ordre del dia


Ple extraordinari de les 11h:

1.- Formació d’una Comissió d’Estudi, Informe i Consulta per la formalització de les bases que han de regir la Promoció, Construcció i Gestió dels habitatges de protecció oficial a l’Ametlla del Vallès.

Votacions de l'esmena:

Vots a favor: Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Marçal Sala (Ametlla't - ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't - ERC),  Francesc Sulé (SI) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

Vots en contra: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Votacions de la proposta sense l'esmena:

Vots a favor: Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Marçal Sala (Ametlla't - ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't - ERC) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

Vots en contra: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Francesc Sulé (SI)

2.- Declarar els habitatges de protecció oficial del Maset Nou, d’interès públic pel municipi de l’Ametlla del Vallès i construir la Comissió d’Estudi, Informe i Consulta per a la recuperació d’aquests habitatges de protecció oficial.

Vots a favor: Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Marçal Sala (Ametlla't - ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't - ERC) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

Vots en contra: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Francesc Sulé (SI)

3.-Aturar tots els tràmits endegats per l’actual Equip de Govern en referència a la Modificació Puntual del Pla General en l’àmbit de Can Draper i la Modificació Puntual del Pla Parcial de Can Draper.

Vots a favor: Pere Marieges (Ametlla't - ERC), Marçal Sala (Ametlla't - ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't - ERC) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

Vots en contra: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

(El regidor Francesc Sulé s'ha absentat)

Darrera actualització: 02.05.2019 | 13:51