Ple ordinari de 30 de novembre de 2016

Dilluns, 30 de gener de 2017 a les 12:24

El passat dimecres 30 de novembre l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès va celebrar un Ple municipal de caràcter ordinari, amb els següents punts i votacions:

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors de dates 15-9-2016, 28-9-2016, 11-10-2016 i 28-10-2016.

2.- Aprovació bases per a les subvencions a les entitats esportives per 2016, expt. ESPORTS 2016/79.

Votació de l'esmena presentada per l'AC: Aprovada per unanimitat.

Votació del punt amb esmena incorporada:

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CIU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC)

Abstenció: Francesc Sulé (SI)

3.- Modificació de Crèdit 24/2016, Transferència de Crèdit, expt. HIS-2016/176.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC)

Vots en contra: Jaume Durall (AC-E)

Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI).

4.- Aprovació decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, expt. COMUNICACIO 2016/14.

- A favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Jaume Durall (AC) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

5.- Dissolució Consorci Comunicació Local, expt. SEC-2016/114.

- A favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC)

6.- Aprovació inicial Ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC-2016/100.

- Aprovat per unanimitat.

7.- Aprovació d’una aportació extraordinària de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental-MA-2016/8, expt. URB-2016/204.

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Baldomero Reyes (PSC).

- Vots en contra: Jaume Durall (AC).

- Abstenció: Francesc Sulé (SI)

8.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal referent a la regulació dels usos no admesos en sòl no urbanitzable apartat 3.g de l’article 222, expt. URB-2016/240.

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI) i Baldomero Reyes (PSC).

- Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC).

9.- Aprovació inicial de la modificació del catàleg d’arbres i arbredes d’interès local del municipi de l’Ametlla del Vallès, expt. URB-2016/245.

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Jaume Durall (AC) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstenció: Francesc Sulé (SI).

10.- Donar compte de l’acord JGL de 27 de setembre de 2016 – bases procés adjudicació habitatges de lloguer sector Maset Nou, expt. SEC-2016/69.

11.- Ratificació Decret Alcaldia núm. 2016/1212 de 27-10-2016, expt. SEC-2016/95.

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Jaume Durall (AC) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

12.- Moció dels grups municipals CiU, PSC-CP, SI-BLOC MUNICIPAL i L’Ametlla en Comú-Entesa, Manifest Institucional Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

Aprovada per unanimitat.

13.- Moció del grup municipal CiU, de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.

Votació de l'esmena presentada per A't-ERC:

- Vots a Favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

- Abstencions: Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

Votació de la moció amb esmena incorporada:

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI).

- Abstencions: Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

14.- Moció del grup municipal SI-BLOC MUNICIPAL, de suport als investigats per actes de suport a la Independència de Catalunya.

Es retira de l'ordre del dia.

15.- Moció dels grups municipals CiU, Ametlla’t-ERC-AM i SI-BLOC MUNICIPAL, a iniciativa de l’ANC, sobre la unitat envers les accions de la política general.

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI).

- Abstencions: Baldomero Reyes (PSC) i Jaume Durall (AC-E).

16.- Moció del grup municipal L’Ametlla en Comú-Entesa, per a la derogació de la “Llei Montoro” i de suport a la proposició de llei per a l’aplicació de mesures urgents en matèria de règim local.

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstenció: Francesc Sulé (SI).

17.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 22-09-2016 al 22-11-2016.

18.- Mocions d’urgència.

- Moció presentada per CiU: Aprovació inicial de l'ordenança per a regular el mercat de venda ambulant al terme municipal de l'Ametlla del Vallès.

Votació de la urgència:

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

- Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC).

- Abstencions: Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

Votació de la moció d'urgència:

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

- Moció presentada per CiU: Acord de Ple d'imposició de penalitats.

Votació de la urgència:

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

Votacions de la moció:

- Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

- Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

19.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 30.01.2017 | 12:26