Ple ordinari de 30 de maig de 2018

Divendres, 1 de juny de 2018 a les 00:00

A) actes altres sessions

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 17 d’abril de 2018.

Aprovat per unanimitat.

B) resolucions de govern

2.- Baixa voluntària treballador municipal, expt. RRHH 2018/87.

3.- Sol.licitud compatibilitat treballador municipal, expt. RRHH 2018/77.

Aprovat per unanimitat.

4.- Comissió de Serveis treballador municipal, expt. RRHH 2018/51.

5.- Aprovació de la licitació per a la contractació de la gestió del servei públic d’Escola Bressol de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2018/32.

Aprovat per unanimitat.

6.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació, per facilitar la instal·lació d’ascensors en edificacions d’habitatges en general, expt. URB 2017/219.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Balomero Reyes (PSC).

Abstenció: Jaume Durall (AC).

7.- Modificació de Crèdit 08/2018, expt. HIS 2018/44.

Votació de l'Esmena: 

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Balomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Jaume Durall (AC).

Abstencions: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC) i Francesc Sulé (SI-BM)

Votacions amb l'esmena incorporada:

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Balomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Jaume Durall (AC).

Abstencions: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC) i Francesc Sulé (SI-BM)

C) control acció de govern

8.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 10-4-2018 al 20-5-2018.

9.-Mocions d’urgència.

10.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 14.06.2018 | 13:49