Ple ordinari de 28 de setembre de 2016

Dimecres, 19 d'octubre de 2016 a les 13:04

1 .- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 27-07/2016.

A favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CIU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC)

Abstenció: Muntsa Marzábal (A't-ERC).

2.- Ratificació Decret pròrroga del Pla Local de Joventut 2012-2015, expt. núm 216/21.

A favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CIU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI-BM) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), i Jaume Durall (AC-E).

3.- Segona verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a l'àmbit de Can Pujol, expt. 2016/185.

A favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CIU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

4.- Moció presentada pels grupa municipals SI-Bloc Municipal i l'Ametlla en Comú - Entesa, Pla Director de Carrers.

* Esmena:

* A favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CIU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI-BM), Jaume Durall (AC-E). i Baldomero Reyes (PSC).

* En contra: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Muntsa Marzábal (A't-ERC).

** Votacions moció amb esmena:

** A favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CIU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Francesc Sulé (SI-BM), Jaume Durall (AC-E). i Baldomero Reyes (PSC).

** Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Muntsa Marzábal (A't-ERC).

5.- Moció presentada pels grups municipals SI-Bloc Municipal, CiU i l'Ametlla't amb ERC-AM, per donar suport a les conclusions de la comissió del procés constituent.

A favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CIU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI-BM).

Abstenció: Jaume Durall (AC-E) i Baldomero Reyes (PSC).

6.- Moció presentada pel grup muicipal Ametlla't-ERC-AM per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d'oportunitats.

A favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CIU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Jaume Durall (AC-E).

7.- Moció presentada pel grup municipal Ametlla't-ERC-AM, per decidir des de Catalunya i el Vallès com solucionar les seves necessitats de mobilitat.

Aprovat per unanimitat.

8.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d'alcaldia del dia 21/07/2016 al 21-09-2016.

9.- Mocions d'urgència.

10.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 19.10.2016 | 13:07