Ple ordinari de 28 de novembre de 2018

Dijous, 29 de novembre de 2018 a les 00:00

El dimecres 28 de novembre de 2018 va tenir lloc un Ple ordinari, al qual hi varen assistir tots els regidors i regidores que integren el Consistori tret del regidor Francesc Sulé, de Solidaritat Catalana per la Independència Bloc Municipal.

Aquest va ser el resultat de les votacions:

A) Actes altres sessions

1.- Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, de dates 26-9-2018 i 31-10-2018.

Aprovat per unanimitat

B) Resolucions de Govern

2.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit de l’Illa delimitada pel carrer A, carrer B, carrer C i carrer Barcelona del Pla Parcial de Can Draper, expt. URB 2018/194.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't-ERC) i Jaume Durall (AC).

3.- Aprovació inicial de la Modificació del Pla Parcial de Can Draper en l’Illa delimitada pel carrer A, carrer B, carrer C i carrer Barcelona, expt. URB 2018/15.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't-ERC) i Jaume Durall (AC).

4.- Verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla Generala d’Ordenació per facilitar la instal.lació d’ascensors en edificacions d’habitatges en general, expt. URB 2017/219.

Aprovat per unanimitat

5.- Aprovació Compte General de 2017, expt. HIS 2018/56.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't-ERC) i Jaume Durall (AC).

6.- Ratificar acord JGL de data 19 de novembre de 2018, referent a l’aprovació de Calendari Fiscal per al 2019, expt. HIS 2018/141.

Aprovat per unanimitat

7.- Modificació de Crèdit 25/2018, Transferència de Crèdit, expt. HIS 2018/146.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't-ERC), Jaume Durall (AC) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Pere Marieges (Ametlla't-ERC).

8.- Donar compte de l’aprovació definitiva de la Normativa d’ús de les cartelleres de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2018/21.

9.- Moció de PDeCAT, amb l’adhesió del grup municipal Ametlla’t-ERC-AM, a favor de l’absolució dels presos polítics, expt. SEC 2018/125.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't-ERC) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Jaume Durall (AC)

10.- Moció de PDeCAT, amb l’adhesió del grup municipal Ametlla’t-ERC-AM, de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència, expt. SEC 2018/126.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't-ERC) i Jaume Durall (AC).

Vots en contra: Marçal Sala (Ametlla't - ERC)

Abstenció: Jan Santaló (Ametlla't-ERC), Sílvia Claramunt (Ametlla't-ERC) i Baldomero Reyes (PSC)

C) Control acció de govern

11.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 18-9- 2018 al 19-11-2018.

12.- Moció d'urgència presentada per l'Ametlla en Comú de suport a la campanya “Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals”

Votació de la urgència: Aprovada per unanimitat.

Votació de la moció: Aprovada per unanimitat.

Darrera actualització: 02.01.2019 | 13:16