Ple ordinari de 27 de gener de 2016

Dimecres, 10 de febrer de 2016 a les 12:56

El proppassat dimecres 27 de gener l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès va celebrar un Ple de caràcter extraordinari, en què hi varen assistir tots els regidors tret de del Sr. Francesc Sulé (Solidaritat Catalana per la Independència - Bloc Municipal). Aquests varen ser els punts de l’ordre del dia i el resultat de les votacions:

A) Actes de les sessions

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anterioes de dates 25 de novembre de 2015.

Aprovat per unanimitat.

B) Resolucions de govern

2.- Recuperació dels dies addicionals de lliure disposició i vacances per antiguitat de conformitat amb el Reial Decret 10/2015, d'onze de setembre.

Aprovat per unanimitat.

3.- Moció de l'AMPA de l'Escola Els Cingles, referent a l'acord marc regulador de la prestació del servei de menjador escolar a les comarques del Vallès Oriental i del Maresme.

Aprovat per unanimitat.

4.- Moció presentada pel grup municipal l'Ametlla en Comú-Entesa, referent a declarar el municipi de l'Ametlla del Vallès com a municipi insubmís i oposat al TTIP.

Aprovat per unanimitat.

5.- Moció presentada pel grup municipal Ametlla't-ERC-AM, refrent a la creació d'una comissió de treball.

Vots a favor: Pere Marieges (A’t-ERC), Agnès Martínez (A’t-ERC), Muntsa Marzábal (A’t-ERC), Marçal Sala (A’t-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

Vots en contra: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).

C) Control acció de govern

6.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d'alcaldia, específicament el núm. 2015/1327.

7.- Mocions d'urgència.

8.- Precs i preguntes.

Glossari:

CDC: Convergència Democràtica de Catalunya.

A't - ERC: Ametlla't amb ERC.

SI-BM: Solidaritat Catalana per la Independència - Bloc Municipal.

AC-E: Ametlla en Comú - Entesa.

PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya.

Darrera actualització: 10.02.2016 | 12:58