Ple ordinari de 26 de setembre de 2018

Dimecres, 10 d'octubre de 2018 a les 00:00

El dimecres 26 de setembre va tenir lloc un Ple ordinari el qual va comptar amb la presència de tots els regidors i regidores del Consistori.

Aquestes varen ser les votacions de cada punt:

A) actes altres sessions

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 25 de juliol de 2018.

Aprovat per unanimitat.

B) resolucions de govern

2.- Adhesió al conveni de data 13 de desembre de 2016, de coordinació intermunicipal per a la prestació conjunta del servei de taxi, expt. SEC 2018/101.

Aprovat per unanimitat.

3.- Sol.licitud compatibilitat delineant per a RMC, expt. RRHH-2018/151.

Aprovat per unanimitat.

4.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit del carrer Sant Pere, expt. URB-2017151.

Aprovat per unanimitat.

5.- Modificació pressupostària 21/2018 mitjançant crèdits extraordinaris i transferències de crèdit, expt. HIS-2018/118.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC), Francesc Sulés (SI-BM) i Jaume Durall (L'AC).

6.- Aprovació bases per a la concessió de subvencions a les entitats esportives locals, expt. ESPORTS 2018/77.

Aprovat per unanimitat.

C) control acció de govern

7.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 13-7-2018 al 17-9-2018.

8.- Mocions d’urgència.

9.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 10.10.2018 | 11:46