Ple ordinari de 25 de novembre de 2015

Dimecres, 25 de novembre de 2015 a les 13:06

El proppassat dimecres 25 de novembre l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès va celebrar un Ple de caràcter ordinari, en què hi varen assistir tots els regidors tret de del Sr. Francesc Sulé (Solidaritat Catalana per la Independència - Bloc Municipal).

Aquests varen ser els punts de l’ordre del dia i el resultat de les votacions:

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors, de dates 30-9-2015, 21-10-2015 i 28-10-2015.
S'aprova per unanimitat, amb esmena d'A't-ERC.

2.- Sorteig membres de les meses electorals de les eleccions generals de 20 de desembre de 2015.

3.- Proposta de compatibilitat de treballador municipal.
Vots a favor: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Dolors Ferrer (CDC), Jaume Roviralta (CDC) Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Baldomero Reyes (PSC).
Abstenció: Jaume Durall (AC-E)

4.- Ampliació places vehicle taxi, llicència núm. 3.
Aprovat per unanimitat.

5.- Modificació de crèdit 20/2015 - Modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
Vots a favor: Andreu González (CdC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Dolors Ferrer (CDC), Jaume Roviralta (CDC) Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Baldomero Reyes (PSC).
Abstenció: Jaume Durall (AC-E).

6.- Ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona i alhora confirmar clarificar l'abast d'anteriors acords de delegació.
Aprovat per unanimitat.

7.- Aprovació definitiva del Pla d'Autoprotecció d'interès local (C) Correfoc de l'Ametlla del Vallès.
Aprovat per unanimitat.

8.- Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
Vots a favor: Andreu González (CdC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Dolors Ferrer (CDC), Jaume Roviralta (CDC i Baldomero Reyes (PSC).
Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

9.- Verificació text refós del document PEMU 4 Can Guineu.
Es retira de l'ordre del dia.

10.- Adhesió a la moció de l'Ajuntament de la Garriga en suport de les persones afectades pels acomiadaments de l'empresa SATI-Fabrics.
Aprovat per unanimitat.

11.- Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
Es retira de l'ordre del dia.

12.- Moció presentada per PAH de suport per exigir una nova llei reguladora del dret a l'habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l'emergència habitacional.
Aprovat per unanimitat.

13.- Moció presentada pel grup municipal Ametlla't-ERC-AM amb el suport dels grups municipals de CiU i l'Ametlla en Comú-Entesa, sobre els atacs del Govern de l'Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica.
Aprovat per unanimitat, amb esmena d'AC-E.

14.- Moció del grup municipal Ametlla't-ERC-AM amb el suport del grup municipal de l'Ametlla en Comú-Entesa de renovació del funcionament de la Corporació.
Vots a favor: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).
Vots en contra: Andreu González (CDC), Teresa Bada (CDC), Roser Ametller (CDC), Carles Borràs (CDC), Dolors Ferrer (CDC), Jaume Roviralta (CDC i Baldomero Reyes (PSC).

15.- Coneixement de comunicacions oficials i dels decrets d'alcaldia, específicament els núms. 2015/974, 2015/995, 2015/1021, 2015/1035, 2015/1130 i 2015/1211.

16.- Mocions d'urgència.

17.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.01.2016 | 13:10