Ple ordinari de 25 de maig de 2016

Dijous, 26 de maig de 2016 a les 13:31

Ahir dimecres 25 de maig l'Ajuntament de l'Ametlla de Vallès va celebrar un Ple de caràcter ordinari, integrat per vint punts.

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors de dates 27-01-2016 i 30-03-2016.

L’aprovació de l’acta del 27-01-2016 s’ajorna per una esmena d’A’T-ERC.

L’acta del 30-03-2016 s’aprova per unanimitat.

2.- Donar compte recurs 60/2014-A, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 Barcelona.

3.- Donar compte sentència recurs d’apel•lació núm. 1.000/2015, expt. Sec 2012/15.

4.- Nomenament representant de l’Ajuntament (regidora Teresa Bada) a l’òrgan col•legiat Xarxa Local de Consum.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC) .

Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

5.- Nomenament representant de l’Ajuntament (regidor Jaume Durall) en les trobades de municipis oposats al TTIP.

Aprovat per unanimitat.

6.- Aprovació conveni serveis socials, 2015-2019.

Aprovat per unanimitat.

7.- 9è reconeixement extrajudicial de crèdits.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC) .

Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

8.- Modificació de Crèdit 07/2016 - Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC) .

Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

9.- Modificació de Crèdit 08/2016 - Transferència de Crèdit.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC) .

Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

10.- Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana l’àmbit de Can Pujol.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC) .

Vots en contra: Muntsa Marzábal (A't-ERC). Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

11.- Moció del grup municipal l’Ametlla en Comú-Entesa, en defensa de la Llei 24/2015 per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica presentada al Ple Municipal l’Ametlla en Comú-Entesa amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i l’aliança contra la pobresa energètica (APE).

Aprovat per unanimitat.

12.- Moció del grup municipal l’Ametlla en Comú-Entesa, sobre les titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització presentada al Ple Municipal per l’Ametlla en Comú-Entesa amb la Pataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

Aprovat per unanimitat.

13.- Moció del grup municipal Ametlla’t amb ERC-AM per a la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya contra els atacs a les lleis catalanes.

Esmena de CiU que s’aprova amb els vots a favor de tots els regidors tret de Baldomero Reyes, que s’absté.

Votacions de la moció amb esmena aprovada:

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI-BM).

Abstenció: Baldomero Reyes (PSC) i Jaume Durall (AC-E).

14.- Moció del grup municipal Ametlla’t amb ERC-AM, de les Joventuts d’Esquerra Republicana de l’Ametlla, per a la col·locació de cartelleres fixes.

Vots a favor: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E). Vots en contra: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Francesc Sulé (SI-BM).

15.- Moció del grup municipal Ametlla’t Amb ERC-AM amb motiu del 4 de juny, dia de l’Associacionisme Cultural (DASC).

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

Abstenció: Baldomero Reyes (PSC).

16.- Moció del grup municipal Ametlla’t Amb ERC-AM per la promoció de producció i consum d’energies netes per consolidar la sobirania energètica local.

Aprovat per unanimitat.

17.- Moció del grup municipal SI-BM per declarar Felip VI persona non grat a l’Ametlla del Vallès.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès Martínez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI-BM). Vots en contra: Baldomero Reyes (PSC).

Abstencions: Carles Borràs (CiU), Jaume Roviralta (CiU)i Jaume Durall (AC-E). No participa en la votació: Pere Marieges (A’t-ERC).

18.- Coneixement de comunicacions oficials i de decres d’alcaldia, específicament els núms. 2016/419, 2016/420, 2016/429, 2016/430 i 2016/435.

19.- Moció d’urgència de CiU sobre la modificació del conveni de serveis socials.

Tant la urgència com la moció s’aproven per unanimitat

20.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 26.05.2016 | 13:34