Ple extraordinari i urgent de 21 de desembre de 2016

Dilluns, 30 de gener de 2017 a les 12:28

El Ple extraordinari i urgent ha constat de dos punts, i ha comptat amb l'assitència de tots els regidors, tret de Dolors Ferrer (CiU), Agnès Martínez (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI).

Les votacions han estat les que segueixen:
1.- Aprovació de la urgència.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC).

2.- Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals any 2017, expt. HIS 2016/139

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Jaume Durall (AC).

Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

Darrera actualització: 30.01.2017 | 12:29

Vídeo - Àudio