Ple extraordinari de 7 de març de 2018

Dilluns, 12 de març de 2018 a les 00:00

1.- Ratificar l’Acord de Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2018, d’aprovació de la signatura de l’Addenda al “Conveni de Cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i el Consorci per a la defensa de la conca del riu Besós, relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram”, expt. SEC 2018/2

Aprovat per unanimitat dels assistents.

2.- Ratificar acord Junta Govern Local de revisió i aprovació tarifes servei d’Auto-Taxi 2018, expt. HIS 2018/9.

Aprovat per unanimitat dels assistents.

3.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació per facilitar la instal.lació d’ascensors en edificacions d’habitatges en general, expt. URB-2017/219.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada  (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't-ERC) i Baldomero Reyes (PSC)

Abstencions: Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

4.- Aprovació inicial del Pressupost Municipal exercici 2018, els seus annexes, la Plantilla de Personal i la relació de llocs de treball per al 2018, expt. HIS-2018/23.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada  (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC)

Vots en contra: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Marçal Sala (Ametlla't-ERC), Jan Santaló (Ametlla't-ERC) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

Darrera actualització: 12.03.2018 | 13:32