Ple extraordinari de 19 de desembre de 2019

Dilluns, 23 de desembre de 2019 a les 13:00

Regidors i regidores assistents: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel García  (ERC), Andreu González (JXA), Teresa Bada (JxA), Roser Ametller (JXA), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't), Baldomero Reyes (PSC) i Jaume Durall (ACP).


1.- Modificació Ordenança Fiscal núm. 7 Ordenança reguladora de les taxes per a la realització d’activitats de competència local: 3) Taxa per utilitzacions municipals, expt. HIS 2019/2516 – codi proposta 2019/1703.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel García  (ERC), Andreu González (JXA), Teresa Bada (JxA), Roser Ametller (JXA), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't) i Jaume Durall (ACP).

Abstenció: Baldomero Reyes (PSC).


2.- Aprovació del crèdit de legislatura, expt. HIS 2019/139, codi proposta 2019/1720.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel García  (ERC), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't), Baldomero Reyes (PSC) i Jaume Durall (ACP).

Vots en contra: Andreu González (JXA), Teresa Bada (JxA) i Roser Ametller (JXA)


3.- Aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de l’Ametlla del Vallès i Canovelles, expt. URB 2019/157 – codi proposta 2019/1733.

Aprovat per unanimitat.


4.- Estudiar la reordenació de les zones establertes en el Pla Parcial i Suspensió de Llicències a l’àmbit de Can Draper, expt. URB 2019/1725 – codi proposta 2019/1774.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel García  (ERC), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't) i Jaume Durall (ACP).

Vots en contra: Andreu González (JXA), Teresa Bada (JxA), Roser Ametller (JXA) i Baldomero Reyes (PSC).


5.- Millora del subministrament del servei d’aigua potable, expt. URB 2018/30 – codi proposta 2019/1732.

Vots a favor: Pep Moret (ERC), Mireia Morillas (ERC), Gustau Saeta (ERC), Raquel García  (ERC), Andreu González (JXA), Teresa Bada (JxA), Roser Ametller (JXA), Pere Marieges (A't), Beti Español (A't), Jan Santaló (A't) i Jaume Durall (ACP)

Vots en contra: Abstenció: Baldomero Reyes (PSC).


6.- Aprovació inicial, si s'escau, del Pla Especial del Catàleg de Masies, cases rurals i altres construccions en Sòl No Urbanitzable i de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació associada , expt. núm. Urb-2016/195 – codi proposta 2019/1643.

Es retira de l'odre del dia


 

Darrera actualització: 24.12.2019 | 10:48