Crònica ple ordinari de 31 de juliol de 2023

Dimarts, 1 d'agost de 2023 a les 00:00

El dilluns 31 de juliol es va celebrar el primer ple ordinari de la legislatura, amb la presència de tots els càrrecs electes excepte la Beti Espanyol (A’t) i n’Andreu Corominas (JXA).

La sessió es va iniciar amb l’aprovació per unanimitat de les actes de les darreres quatre sessions plenàries, i va prosseguir amb el punt d’informació d’alcaldia, en què l’alcalde i els regidors i regidora de l’equip de govern van informar de diferents assumptes d’actualitat de consistori, com: l’alta participació en la licitació de les obres de licitació de la Sala Municipal de Teatre (set empreses) i la imminent adjudicació; la pròxima rescissió, si el ple ho estima pertinent, del contracte encara vigent amb l’empresa Illa Activa i l’inici de la discussió del nou model de gestió en el marc del Consell de Consens; l’obertura del nou departament de contractació de l’Ajuntament amb un nou jurista; l’obertura d’un nou procés d’oposició per a la plaça de sergent de la Policia Local, atès que l’actual té una data de jubilació pròxima; la voluntat de sol·licitar una subvenció dels Fons Next Generation per la construcció d’habitatge de protecció oficial a Can Draper; l’inici al setembre de les obres del clavegueram del camí de la Font del Gat; el requeriment al propietari de l’hotel Vallès a retirar la runa amb la resposta positiva per part d’aquest; la rescissió del contracte amb l’empresa Brocoli que presta el servei de neteja viària després d’executar sancions pel mal servei prestat; l’inici de l’estudi per poder garantir la cobertura de telefonia mòbil a tots els barris; l’inici de l’elaboració dels pressupostos i ordenances fiscals de 2024; presentació de la programació de la Festa Major d’enguany; creació dels perfils comunicatius del govern i policia local; la cobertura de dues baixes de tècniques de l’àrea de Benestar Social; la continuació del desenvolupament del Pla Local d’Educació; i l’aprovació de les obres d’insonorització de l’Escola Municipal de Música.

Seguidament, es va aprovar provisionalment, i per unanimitat, la modificació puntual del Pla General d’Ordenació municipal a l’àmbit de la nau Feliubadaló.

El regidor de Territori Pol Oliveras (A’t) va explicar que aquest canvi obeeix al canvi de qualificació urbanística per passar de zona industrial a zona verda i d’equipaments, després d’haver rebut els informes sectorials pertinents de l’ATM, que insten a ajustar la perspectiva de gènere del projecte i a millorar aspectes relacionats amb la mobilitat sostenible.

El regidor Pep Moret (ERC) es va mostrar d’acord amb l’exposat a l’informe i instava al Consistori a aplicar-ho, advertint de l’augment del cost del projecte de remodelació de la nau Feliubadaló i aprofitant una eventual nova convocatòria de subvencions Next Generation.

Dolors Ferrer (JXA) també es va mostrar favorable als canvis proposats per l’ATM.

Ús dels canals de comunicació municipals

Seguidament, a petició d’ERC, en el ple es va debatre sobre l’ús dels canals de comunicació municipals.

La regidora Mònica Castells (ERC) va començar a enumerant els canals de comunicació del Consistori, i va focalitzar la seva intervenció entorn dos canals nous “amb un caràcter més d’opinió, de política d’intencions, de fets i de projectes”, que són els perfils Instagram del govern i de la Policia Local. Castells va recordar que el canal de govern es va obrir en l’anterior legislatura sense fer-se’n ús, i va demanar que es fes partícip a tots els grups municipals d’aquest canal de govern, en tant que també tots són govern, i suggeria crear espais mensuals per cada grup municipal de l’oposició, i que el ple aprovés un reglament d’accés ús als mitjans de comunicació municipals.

Dolors Ferrer (JXA) va exposar el descontentament del seu grup sobre l’ús que s’està fent dels mitjans de comunicació municipals, sobretot en relació amb els dos nous canals d’Instagram de govern i de la Policia Local i, coincidint amb l’exposat per la regidora d’ERC, reivindicava el dret dels grups de l’oposició a també poder accedir a aquests mitjans de comunicació.

També va mostrar el seu desacord amb que en alguna ocasió els canals de govern i de l’Ajuntament compartissin publicacions i va qüestionar la seva gestió.

El regidor de Comunicació Pol Santaló (A’t), va al·ludir al compromís de transparència i de retiment de comptes amb la ciutadania, i va explicar que al parer del seu grup en els canals de comunicació genèrics de l’Ajuntament històricament s’ha barrejat informació de servei amb informació política, a vegades disfressada d’informació de servei, i que separar ambdós àmbits és un exercici d’honestedat envers la ciutadania, essent aquest el motiu per crear el nou canal, posant exemples d’altres ajuntaments.

El regidor es va mostrar d’acord en l’elaboració d’un reglament de comunicació global.

Pep Moret (ERC) va explicar que veia una relació directa entre la política i els serveis que presta l’Ajuntament, i que era una fal·làcia separar-ho en l’administració local, i que cal fer una reglamentació pel compte de govern. Si és un canal del govern, institucional, “Qui l’ha de portar és un tècnic neutre, i va reclamar una quota per l’oposició”, afegia.

Josep Ganduxé (JXA): es va mostrar crític amb l’exposició feta pel regidor Santaló, per barrejar canals personals de polítics amb institucionals, va mostrar el seu acord amb que els grups de l’oposició estiguin representats en els mitjans de comunicació locals, i va acusar d’apropiació per part d’Ametlla’t dels canals de comunicació de l’Ajuntament.

Pol Santaló, de nou, va insistir en la necessitat de creació d’un reglament dels mitjans de comunicació regit per un criteri tècnic.

Al seu torn l’alcalde Jan Santaló va reivindicar la voluntat que el canal propi de l’Ajuntament sigui el màxim neutre i que, la creació d’aquests nous canals, de caràcter marcadament polític, va en aquest sentit.

Precs i preguntes

Esquerra Republicana de Catalunya va presentar dos precs. Amb el primer Gus Saeta (ERC) va demanar formalment la reposició de la bandera estelada a l’entrada del municipi sense haver de retirar la bandera de l’Ametlla; i amb el segon, Pep Moret (ERC) va preguntar si es tenia en compte el límit d’aforament del restaurant a l’hora de fer l’Homenatge a la Vellesa per evitar que ningú es quedi sense poder assistir.

L’alcalde va respondre que enguany es tornaria a fer al restaurant on s’havia fet tradicionalment aquesta celebració ocupant dues sales en lloc d’una, amb més aforament; respecte a l’estelada va explicar que properament es portarà a discussió un projecte per fer més amable aquest punt d’entrada del poble, on només onegi la bandera del municipi, projecte que s’haurà de discutir i aprovar entre tots.  

Saeta va mostrar la seva disconformitat en tant la majoria absoluta independentista que integra el ple, pel fet que el poble està adherit a l’Associació de Municipis per la Independència, i la importància que tenen els símbols.

Per part de Junts per l’Ametlla Dolors Ferrer també va demanar la reposició de l’estelada a la rotonda de Can Draper, i va reiterar la petició de la documentació de l’expedient de contractació del bar de ca l’Arenys. També va demanar quines mesures es contemplen adoptar davant les incidències qui hi ha hagut a les piscines d’estiu.

L’alcalde es va remetre a la resposta prèvia a ERC respecte a l’estelada, i va passar la paraula al regidor d’Esports Marc Palau (A’t), el qual va explicar, en relació als incidents la piscina de Ca l’Arenys, que per un error humà es van buidar dues vegades i que l’empresa de manteniment que en té la concessió ha substituït la persona encarregada del manteniment i ha incorporat un coordinador. L’alcalde va afegir que en cap cas s’ha incomplert amb el decret de sequera quan s’ha reomplert la piscina i que no ha tingut cap cost per l’Ajuntament.

Darrera actualització: 13.09.2023 | 14:02