Crònica Ple ordinari de 25 de juliol de 2022

Dilluns, 5 de setembre de 2022 a les 00:00

El darrer dilluns de juliol es va celebrar el darrer Ple del curs polític 2021-2022, amb la presència de tots els càrrecs electes tret del regidor Andreu Corominas (JXA).

Centre Esportiu Municipal Illa Activa

La primera part del Ple va estar monopolitzada per la situació del Centre Esportiu Municipal Illa Activa. L’alcalde Pep Moret  (ERC) va exposar en quin punt es trobava aquest afer, tot fent un resum de com havia evolucionat des de l’any 2009 fins a l’actualitat.

Moret va explicar que en data de 25 de juliol el Consistori optava per assumir temporalment (un màxim de cinc a sis mesos) la gestió directa del centre, mentre es redacten uns nous plecs per a la concessió del servei (que han d’incloure la subrogació dels treballadors del centre), i també assumir el préstec hipotecari pendent d’amortitzar, tot condicionat a les següents línies vermelles: tenir el vistiplau dels informes jurídics i garantir que l’import pendent de pagar a l’entitat bancària s’ajusti al que quedi per abonar fins al final de la concessió (2031).

L’alcalde va afegir que no es pot hipotecar l’Ajuntament per una mala gestió de l’empresa concessionària.

El regidor del PSC Baldomero Reyes va advertir del possible problema d’incorporar els 28 treballadors a la plantilla de l’Ajuntament, encara que sigui de forma temporal, i la regidora Dolors Ferrer (JXA) va lamentar no haver rebut informació sobre el procés que s’estava duent a terme, per bé que el seu grup era sabedor de les dificultats.

Els representants de la resta de grups, Jaume Durall (ACP), Pere Marieges (no adscrit) i Jan Santaló (A’t) es varen mostrar d’acord amb l’estratègia adoptada per l’equip de govern.

Acceptació crèdits de Diputació de Barcelona

Els regidors d’Hisenda i Ensenyament varen informar de l’acceptació d’uns crèdits a interès zero (deu anualitats) per fer millores escoles Bertí i El Cingles i també al clavegueram municipal.

El regidor d’Ensenyament Gus Saeta (ERC) va explicar que, de comú acord amb les direccions dels centres educatius, i per garantir que les intervencions al centre es duguin a bon port, les licitacions es faran a partir de setembre, seguint les recomanacions dels serveis tècnics.

Dolors Ferrer (JXA), tot i mostrar-se d’acord amb la finalitat dels diners demanats, va afirmar que potser s’hauria pogut trobar la fórmula per fer aquestes obres a cost zero pel municipi, a través de subvencions.

El regidor de Territori Pere Marieges va respondre que la tipologia de les obres encaixa amb cap de les subvencions que s’han ofert.

El punt es va aprovar per unanimitat.

Nou carrer Montsià a Pinar de Rosanes

El Ple va aprovar el nom de Montsià per un vial del barri de Pinar de Rosanes, en què els carrers tenen nom de comarca.

Aprovat inicialment l’Avanç de Planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Ametlla del Vallès (POUM).

El regidor d’Urbanisme Pere Marieges va exposar en què consisteix l’Avanç de Planejament, un document de diagnosi previ a la redacció del POUM amb què es defineix quins criteris generals han de regir l’elaboració del POUM, i també va explicar el procés participatiu realitzat per a la seva redacció.

El regidor va indicar que s’ha doblat el període d’exposició pública de l’Avanç de Planejament atès el període estival (es pot consultar al web municipal), i també que es faran dues sessions participatives més, una primera informativa i una segona que serà una assemblea general oberta a tota la ciutadania i a tots els càrrecs electes.

La regidora Dolors Ferrer manifestar, en nom del seu grup, no haver-se sentit prou partícip del que s’havia fet fins llavors i que els hagués agradat més debat.

Tant el regidor de territori com l’alcalde van insistir a destacar el procés participatiu fet, i en el fet que l’Avanç de Planejament és una diagnosi global a partir de la qual es crea fòrum per iniciar el debat.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els càrrecs electes tret dels de Junts per l’Ametlla, que es varen abstenir.

Activitat de control

En aquest punt de l’ordre del dia el regidor Baldomero Reyes va qüestionar el decret de nomenament del tribunal del procés selectiu del secretari municipal, al que tant l’alcalde com el mateix secretari van respondre que aquest complia escrupolosament la legalitat.

Precs i preguntes

A la darrera part del Ple el regidor socialista va preguntar sobre el perquè del no funcionament de la zona de jocs d’aigua del parc de Maria Lluïsa, al qual es va respondre que s’estaven revisant les instal·lacions, atès que no s’havien posat en marxa mai.

Al seu torn, la regidora Dolors Ferrer va preguntar sobre la substitució de la dinamitzadora juvenil, absent per una excedència, al que el regidor d’Ensenyament va respondre que s’ha obert la borsa de treball i que, per altra banda, i per una qüestió de terminis, es farà una contractació d’una empresa via capítol dos per cobrir el servei fins a la finalització de l’excedència.

Darrera actualització: 05.09.2022 | 13:45