Crònica del Ple ordinari de 31 de maig de 2021

Dimarts, 1 de juny de 2021 a les 01:00

El passat 31 de maig va tenir lloc un Ple ordinari, el qual va comptar amb la presència de tots els càrrecs electes tret de la regidora d’ERC Raquel García. Aquesta sessió va ser la darrera amb format telemàtic, ja que a la propera del mes de juny tornarà a ser presencial (a la Sala Polivalent), i emesa en streaming pel canal Youtube de l’Ajuntament.

La sessió va començar amb l’aprovació per unanimitat de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, i com a novetat va incorporar el segon punt “Informació d’alcaldia”, en què l’alcalde Pep Moret (ERC) va repassar les dades de contagis de COVID i de vacunació a l’Ametlla del Vallès (1 sol contagi la darrera setmana i 4.555 dosis de vacunes administrades) així com de l’atur, que a l’abril se situava en el 8,05% de la població activa, cinc punts per sota de la mitjana del Vallès Oriental.

El regidor de Seguretat Ciutadana Jan Santaló (A’t) va explicar que el 21 de maig es varen presentar els nous agents interins de la Policia Local introduint, així, “nous perfils al cos per diluir la conflictivitat interna que es va detectar” i avançant en la implementació del Pla de Modernització del cos iniciat fa un any.

L’alcalde va informar d’una recent reunió amb la Junta del Casal de la Gent Gran per tractar la reobertura del Casal, que es gestionarà en breu amb el suport del tècnic de salut de l’Ajuntament de la Garriga per garantir la seguretat sanitària dels usuaris.

Moret també va explicar que les piscines de Can Camp i Ca l’Arenys obriran les portes el 24 de juny i que el seu accés es gestionarà exactament com l’any passat, amb cita prèvia a través de l’app. Respecte el servei de bar i restaurant d’aquests equipaments, va anunciar que aquest estiu es farà una contractació per servei en ambdós casos coincidint amb la temporada de bany, i que a partir de setembre es licitarà el servei de bar restaurant de Can Camp.

Finalment, després d’informar que els ascensors de la passera ja funcionen correctament, va tancar el punt explicant que actualment l’Ajuntament està involucrat com a responsable subsidiari en una causa penal relacionada amb l’antic inspector de la policia local que ve del 2017, per la qual el Consistori ha fet una declaració de béns per un import de 400.000€.

Actualment l’Ajuntament té 17 contenciosos oberts d’abans de 2019, dels quals 7 són penals, i del 2019 ençà n’hi ha 6 (cap de penal), la gran majoria relacionats amb recursos humans.

Contractació de serveis de l’Escola Bressol Municipal l’Ametller

El regidor d’Ensenyament Gustau Saeta (ERC) va explicar que l’actual empresa concessionària de l’escola bressol municipal ha renunciat a la pròrroga de l’any restant de la concessió, per la qual cosa s’inicia una nova licitació amb la que es vol mantenir la qualitat del servei i el model d’escola de portes obertes, tot proposant la incorporació de dos mestres més, entre d’altres requisits nous. L’import de la licitació és de 240.000 € per dos anys, ampliables any a any fins un màxim de dos per un import de 120.000 € anual, imports que s’afrontaran amb les subvencions de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

El punt es va aprovar amb els vots a favor dels càrrec electes d’ERC, JXA, A’t i AC, i l’abstenció del PSC.

Liquidació del Pressupost de l’exercici 2020

El regidor d’Hisenda Jan Santaló (A’t) va presentar les dades de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior a través de l’evolució de diferents indicadors economicofinancers des de 2017 ençà, concloent que la situació economicofinancera ha seguit una bona evolució recuperant capacitat de finançament; no superant el límit de la regla de despesa; reduint el deute viu i situant-lo en el 17%; recuperant un romanent de tresoreria positiu; reduint la despesa corrent regularitzant millor aspectes com les hores extra; reduint la despesa jurídica i també de protocol.

Amb tot, tant el regidor Santaló com els altres portaveus dels grups de l’equip de govern varen coincidir a destacar que el Consistori pateix un problema estructural que ve de lluny, que fa de l’Ametlla del Vallès un poble poc sostenible i que penalitza als ciutadans així com als governs que han de gestionar, i que una nova organització de l’Ajuntament i l’inici d’un nou POUM són la base per capgirar la situació.

Modificacions de crèdit

Amb els vots a favor del tots els càrrecs electes tret de l’abstenció del regidor del PSC, es va aprovar una modificació per la qual es donen de baixa certes partides i se’n creen d’altres, com a resposta a la nova situació derivada de la recta final de la pandèmia de la COVID-19 i el canvi de prioritats.

Amb la segona modificació de crèdit que es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició, destinar 38.274€ del romanent de tresoreria a finançar despeses jurídiques, que es preveu augmentin per l’increment de nous contenciosos i procediments judicials de causes provinents de l’anterior legislatura.

Recursos humans

L’alcalde i regidor de recursos humans, Pep Moret, va explicar que s’ha creat una nova plaça d’auxiliar tècnic informàtic com a resposta a l’increment de la demanda a l’àrea de Noves Tecnologies, que s’ha accentuat molt amb l’esclat de la pandèmia i del nou model de treball sorgit, i que només compta amb un tècnic superior que no dona a l’abast.

Els grups de l’oposició varen coincidir a justificar el seu vot negatiu pel fet que hi ha un informe no favorable del secretari i de la tècnica de recursos humans i per no estar d’acord, en Baldomero Reyes (PSC), amb ampliar la plantilla de l’Ajuntament.

L’alcalde va replicar explicant que la creació d’aquesta plaça no comporta l’increment del capítol 1 de personal (hi ha hagut jubilacions, etc.), i que la necessitat de dotar de més recursos humans a aquesta àrea és una fet ineludible.

Aprovació del procés de participació ciutadana del POUM

El regidor de Territori i Urbanisme Pere Marieges (A’t) va explicar que es donava el tret de sortida a totes les tasques que cal desenvolupar per l’aprovació de l’avanç de planejament per fer un nou POUM, en què es determinaran tots els criteris, posicions i connotacions que aquest desenvoluparà per definir, amb el màxim de consens, l’Ametlla dels propers 20 anys.

Per fer-ho s’iniciarà un procés de participació ciutadana que durarà tot aquest any, el qual es presentarà al públic el proper 17 de juny, amb l’objectiu d’obtenir un POUM amb un alt consens social.

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat

Mocions

Moció de suport a l’alliberament de les patents.

El regidor de Sanitat Jaume Durall (AC) va presentar aquesta moció amb la que es demana que s’alliberin les patents de les vacunes contra la COVID-19, per tal que aquestes arribin a tothom i perquè la vacunació no tingui res a veure amb la capacitat de econòmica de les persones.

El punt es va aprovar per unanimitat.

Moció per mobilitzar habitatges de la Diputació de Barcelona per a l’atenció de casos de maltractaments i vulnerabilitat social.

Tots els regidors i regidores presents varen votar a favor d’establir vies de col·laboració amb entitats especialitzades en l’atenció a les dones en situació de violència masclista i les administracions públiques, per posar a disposició habitatges propietat de la Diputació de Barcelona per aquells casos en què sigui necessària una alternativa habitacional fora del nucli de població o barri on viu.

Moció del grup municipal per la defensa de la reducció de l’IRPF a les rendes més baixes.

Tots els càrrecs electes tret del regidor de l’Ametlla en Comú, que es va abstenir, varen aprovar defensar la capacitat de la Generalitat per a determinar quin és mínim exempt en l’IRPF com a mesura per alleugerar la càrrega tributària de les persones amb renda més baixa, i demanar al govern espanyol que retiri el recurs presentat davant el Tribunal Constitucional l’augment del 10% del mínim exempt de l'IRPF per als contribuents amb menor nivell de renda.

El regidor Durall (AC) va justificar la seva abstenció mostrant la seva disconformitat amb la part dispositiva de la moció, però no així amb els acords.

Moció del grup municipal per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

Aquesta moció també va ser aprovada per unanimitat, i va tenir una important càrrega emotiva amb la lectura per part de la regidora Mireia Morillas (ERC) d’un text amb el testimoniatge d’una mare veïna de l’Ametlla del Vallès.

Precs i preguntes

A instàncies del regidor Andreu González (JXA), l’alcalde va explicar que l’Oficina Antifrau ha fet un requeriment d’informació a l’Ajuntament, informació que s’ha entregat abans que finalitzi el termini i que tracta en gran mesura sobre personal de l’Ajuntament.

 

Darrera actualització: 07.09.2021 | 12:51