Crònica del Ple ordinari de 31 de gener de 2022

Dijous, 3 de febrer de 2022 a les 00:00

El darrer dilluns de gener es va celebrar el primer Ple de l’any 2022, el qual va tenir format telemàtic a causa de la situació epidemiològica.

La sessió, malgrat constava només de cinc punts, es va allargar durant gairebé tres hores, i es van tractar els següents punts:

Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de tothom i amb l’abstenció del regidor del PSC, Baldomero Reyes.

Informació d'Alcaldia.

L’alcalde Pep Moret (ERC) va iniciar la seva intervenció tenint un record pel recentment traspassat Josep Aymerich, darrer alcalde de l’Ametlla del Vallès abans del restabliment de la democràcia.

Com és habitual, va prosseguir repassant les dades de COVID (casos i estat de vacunació) i també de l’atur, que el passat desembre es va situar al 7,12%, gairebé dos punts menys que l’any anterior.

El regidor d’Educació i Joventut Gustau Saeta (ERC) va explicar que el Pla Local d'Educació es troba en la fase de diagnosi, alhora que convidava a tothom a participar-hi.

La regidora de Medi Ambient Mireia Morillas (ERC) va informar que s’ha iniciat la rehabilitació dels jardins de les Voltes de Can Camp responent a la petició de l’associació de veïns d’aquest barri, i també que al llarg d’aquest mes es preveu instal·lar les estructures als contenidors de de punts conflictius del poble per evitar que els porcs senglar els bolquin. Va finalitzar la seva intervenció anunciant que s’està fent un inventari dels arbres que s’han tret, que s’estan traient i que es trauran per abordar la replantació a través d’una licitació.

El regidor de seguretat Jan Santaló (A’t) va puntualitzar la informació difosa sobre l’ús del radar mòbil i la limitació de la velocitat dels vehicles a 30 km/h, tot afirmant que aquesta només s’aplicarà en els punts més delicats del poble com els carrers del nucli urbà, les zones comercials, les escoles i els carrers amb prioritat per a vianants.

El regidor d'Acció Social Jaume Durall (ACP) va informar que a partir del 14 de febrer el Centre d’Atenció Primària de l’Ametlla recuperarà la totalitat dels serveis, alterats d’ençà de l’inici de la pandèmia. També va explicar que a partir del dia 7 del mateix mes el servei socioeducatiu “El Xiulet” tornarà a funcionar, en coordinació amb els centres escolars i els serveis socials de l’Ajuntament. El Xiulet donarà servei de dilluns a divendres, i podrà atendre fins a 14 infants, amb dos professionals.

La regidora de Cooperació Beti Español (A’t) va recordar que el dissabte 5 de febrer se celebrarà la segona sessió del procés participatiu per elaborar el Pla Local de Cooperació de l’Ametlla, i va convidar a tothom a participar-hi.

Donar compte dels acords adoptats per l'Alcaldia i la Junta de Govern Local contraris a les objeccions de la Intervenció Exercici 2021.

El regidor d’Hisenda Jan Santaló (Ametlla’t) va exposar que l’equip de govern és conscient i té la voluntat de resoldre algunes situacions que han derivat en l’aixecament dels reparaments suspensius presentats en aquest punt, sobretot situacions relacionades amb licitacions de serveis que s’han de fer i amb el personal de l’Ajuntament.

La regidora Dolors Ferrer (JXA) va preguntar sobre el pagament de plusos a diferents treballadors, sobre una subvenció atorgada a l’AVA i sobre dues factures.

Respecte les factures, l’alcalde va respondre-li que Deloitte és el bufet d’advocats que defensa l’Ajuntament en els contenciosos administratius, una partida que ha augmentat molt i que no es va poder dotar de més crèdit en el seu moment. L’altra factura a la que es feia referència estava relacionada amb sistema d’altaveus d’alerta dels barris del Serrat i Miranda, que es va haver de reparar d’urgència per garantir el seu servei.

Pel que fa a la subvenció de l’AVA, Moret va explicar que està destinada a que l’entitat pugui oferir les activitats a la Gent Gran mantenint els monitors habituals, fet que es valora com a important de cara a aquest col·lectiu.

Finalment, pel que fa a als reparaments en el pagament de diferents plusos, l’alcalde va explicar que es deuen a un canvi de criteri per part d’Intervenció, i que se solucionarà quan finalitzi el procés d’actualització de funcions i valoració de la RLT de l’Ajuntament, que es troba en la seva fase final.

Conveni Pla Supramunicipal de prevenció del consum de drogues i la promoció de la salut, C-17.

En aquest punt tots els càrrecs electes varen aprovar per unanimitat la renovació del conveni del Pla de Prevenció de drogues i Promoció de la salut C17, un programa supramunicipal integrat pels municipis de l’Ametlla del Vallès, el Figaró-Montmany, les Franqueses del Vallès, la Garriga i el Tagamanent, i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Els principals objectius són prevenir i reduir el consum de drogues així com disminuir el seu ús problemàtic i els riscos i danys associats, i promoure la salut en els àmbits de la sexualitat i afectivitat, l’alimentació saludables i benestar emocional.

Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana de les parcel·les 3, 4, 5, 6 i 7 del Camí del Cementiri.

El punt es va aprovar per unanimitat sense cap debat.

Precs i preguntes.

Al punt de precs i preguntes entre els càrrecs electes de l’Ajuntament es van produir moments de certa tensió, a l’hora de tractar preguntes de l’oposició sobre una denúncia entre treballadors de l’Ajuntament per presumpte assetjament sexual, i una altra d’un treballador a un càrrec electe per presumpte assetjament laboral.

A la demanda de fermesa per part de l’oposició a l’hora de tractar aquests casos, l’alcalde va explicar que s’han iniciat els procediments interns preceptius i va demanar rigor a l’hora de tractar aquests aspectes, atès que oficialment no s’ha notificat cap d’aquests processos judicials a l’Ajuntament i, per tant, se'n desconeix l'estat real.

Preguntes del públic

Com és habitual en els Plens ordinaris, el públic va poder enviar les seves preguntes als càrrecs electes. Aquestes són les conclusions extretes a partir de les respostes:

- Enguany es destinaran 60.000€ a reparar l’asfaltatge als punts més crítics del municipi, prioritzant intervencions al Serrat i Miranda. Abordar una reparació global de l’asfaltatge d’ambdós barris s’estima inviable a curt termini per l’alt cost, a sufragar entre el Consistori i els veïns.

- Aquest mes s’instal·laran les estructures per impedir que els porcs senglars bolquin els contenidors. Fins que no s’instal·lin, una empresa realitzarà la neteja de les zones afectades.

- S’està valorant instal·lar bandes reductores de velocitat a punts conflictius del poble.

- S’està realitzant el manteniment de les càmeres de trànsit, en base a la seva licitació.

- El projecte d’asfaltatge del Camí de la Font del Gat està acabat i a punt de licitar. Si no hi ha cap impediment de darrera hora, les obres començaran aquest any.

Darrera actualització: 03.02.2022 | 10:27

Vídeo - Àudio