Crònica del ple ordinari de 29 de gener de 2024

Dimarts, 30 de gener de 2024 a les 00:00

Dilluns 29 de gener es va celebrar el primer ple ordinari de l’any, en el qual va assistir la totalitat dels càrrecs electes, excepte els regidors Pol Oliveras (A’t) i Gustau Saeta (ERC).

La sessió va començar amb una introducció per part de l’alcalde recordant la delicada situació en què ens trobem a causa de la sequera, i instant a tothom a actuar amb responsabilitat.

Després d’aprovar per unanimitat els esborranys de les actes de les sessions anteriors, a l’apartat d’informació d’alcaldia l’equip de govern va repassar diferents projectes que s’estan executant o amb previsió d’execució. En aquest sentit, va presentar els objectius a assolir durant el present any; va informar de la creació d’un calendari de licitacions per garantir la concurrència competitiva i reduir el nombre de reparaments suspensius; va presentar el “Projecte aigua”, que compta amb una diagnosi d’AGBAR de les fuites d’aigua existents en el municipi i una previsió de reparacions per reduir-les a la meitat aquest any a través de subvencions, entre d’altres.

Prosseguint amb la part resolutiva, es va aprovar per unanimitat la ratificació de l’acord núm. 5 de la Junta General de Socis de 15 de gener de 2024 - Adscripció de béns i capital a la Societat de Responsabilitat Limitada "Cuidem l'Ametlla, SL". En aquest sentit, l’alcalde va anunciar la recent constitució de la Junta General de Socis de la nova empresa municipal, i els següents passos a fer.

Seguidament, també es va aprovar inicialment, amb esmenes i unànimement, la modificació de l’ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions pel que fa a l’article 26. 2 i 3 “Treballs a la Construcció”.

L’alcalde va explicar que des del departament de contractació es volen actualitzar ordenances municipals, les quals no es modifiquen des de l’any 1990 i, en aquest sentit, es va acordar, respecte a les obres majors, que es podran dur a terme de dilluns a divendres laborables de 8 a 20 h i els festius i cap de setmana de 9 h a 15 h, només els dissabtes. Pel que fa a les obres menors inferiors a un mes de durada, es manté l’establert a l’ordenança.

El següent punt, aprovat per unanimitat, va ser la derogació de la tarifa 11 de lloguer de naus industrials del polígon l’Ametlla Park de l’ordenança fiscal nº 12 de preus públics. Amb aquesta aprovació es pretén treure a concurs el lloguer de les naus industrials propietat de l’Ajuntament de l’esmentat polígon a preu de mercat, fet que fins ara no era possible.

Altres punts que es van aprovar per unanimitat varen ser l’aprovació provisional de la modificació puntual del pla parcial de l’Ametlla Park a conseqüència d’una al·legació relacionada amb l’emmagatzematge de determinades substàncies, i l’aprovació del Pla d’Autoprotecció (PAU) del pavelló d’esports, pista exterior i camp de futbol municipal, després d’incorporar unes esmenes presentades per Junts per l’Ametlla.

El darrer punt de la part resolutiva es va aprovar amb els vots a favor de tots els càrrecs electes presents excepte els de Junts per l’Ametlla, amb el qual es va aprovar definitivament l’estudi de detall de la parcel·la del carrer Antic Camí de Caldes 24-26.

Finalitzada la part resolutiva es va passar a l’activitat de control, en què els grups de l’oposició varen qüestionar l’equip de govern sobre diferents decrets i acords de la Junta de Govern Local, i varen formular precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.02.2024 | 13:20