Crònica del ple ordinari de 27 de març de 2023

Dimecres, 29 de març de 2023 a les 00:00

El passat dilluns 27 de març es va celebrar el penúltim Ple ordinari de l’actual legislatura, al qual va assistir la totalitat dels càrrecs electes, excepte el regidor Jan Santaló (A’t).

La sessió va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior amb els vots a favor de tots els regidors i regidores i l’abstenció del regidor Baldomero Reyes (PSC), i va prosseguir amb l’anunci per part de l’alcalde Pep Moret (ERC) que de forma imminent es disposarà de tots els estudis econòmics i de l’auditoria del Centre Esportiu Municipal, i que reunirà tots els grups polítics per donar-los tota la informació jurídica, tècnica i econòmic i financera sobre Illa Activa,  per consensuar el següent pas.

Nous preus públics per al manteniment i neteja del clavegueram

El Ple va aprovar l’addenda al conveni de col·laboració amb el Consorci Besòs Tordera per a la neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram, fet que comporta una modificació dels preus públics del Consorci, els quals es mantenien des de 2019 i que ara han pujat.

El punt es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores de l’equip de govern, i l’abstenció dels grups de l’oposició.

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Municipal en l’àmbit de la nau Feliubadaló

Tots els càrrecs electes varen aprovar per unanimitat aquesta modificació puntual del Pla General, amb la qual es canvia la qualificació de la parcel·la de la nau Feliubadaló passant de ser zona industrial a ser zona d’equipaments. Aquesta modificació s’emmarca en el projecte de remodelació de l’antiga fàbrica.

Aprovació inicial de l’ordenança reguladora d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsol

Aquest punt també es va aprovar per unanimitat, i comporta l’homogeneïtzació de conceptes i modificacions en matèria urbanística, fet que derivarà en un major agilitat i eficiència en els tràmits administratius relacionats amb aquesta matèria.

Aprovació inicial del projecte de rehabilitació de la Sala Municipal de Teatre

El regidor d’urbanisme Pere Marieges (A’t) va remetre al projecte de rehabilitació de la Sala Municipal de Teatre ja presentat públicament, que té un cost d’1.900.000 € el qual es finançarà en gran part amb una subvenció Next Generation (PIREP) d’1.300.00 €.

El regidor Baldomero Reyes es va mostrar en desacord amb el projecte afirmant que hi ha altres inversions al seu entendre prioritàries, i la regidora Dolors Ferrer (JXA) també s’hi va mostrar disconforme manifestant que el seu grup no creu que sigui el projecte que el poble necessita, que no està d’acord amb l’estètica proposada, i que no té gens clar que es puguin acomplir els terminis d’execució de l’obra establerts per Europa, amb el risc d’haver d’assumir el cost amb fons propis. També es va mostrar crítica amb la no participació ciutadana que ha acompanyat aquest projecte.

Els regidors i regidores de l’equip de govern, al seu torn, varen defensar la necessitat d’aquesta actuació en tant que està inclosa en el pla general d’inversions d’inici de la legislatura, perquè l’estat de degradació en què es troba la Sala no permet el seu ús, i per la voluntat de tenir un equipament reformat per oferir als veïns i veïnes del poble una bona oferta cultural. Alhora, l’alcalde va mostrar el seu convenciment en el compliment dels terminis marcats pels Fons Next Generation.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern, i en contra de l’oposició.

Reglament de l’hort comunitari

El Ple va aprovar el nou reglament de l’hort comunitari que es començarà a construir aquesta setmana al Maset. A instància dels grups de l’oposició, el regidor d’Acció Social Jaume Durall (ACP) va explicar que aquest projecte estarà subjecte a les restriccions d’aigua en períodes de sequera, i que és el resultat de la fusió de dos projectes, el d’un parc de gossos i el del propi hort social. El cost total de la instal·lació és de 38.000 € + iva, i la gestió la farà una empresa, per un import proper als 5.000 € l’any.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

Protocol intern de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès en l'assetjament moral en l'àmbit laboral i protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual, per raó de gènere i per raó d'identitat o expressió de gènere

El Ple va aprovar per unanimitat aquests dos protocols, els quals són molt específics, adequats a la legislació actual, i desvinculats del conveni de treballadors, on fins ara hi havia un annex refós molt genèric.

Activitat de control

A l’activitat de control els grups de l’oposició varen preguntar i qüestionar els reparaments suspensius d’algunes factures, les quals corresponen a la celebració del Castaween i a la xerrada de Victor Küppers celebrada el passat desembre.

L’alcalde Pep Moret va reivindicar que l’import dels reparaments suspensius en l’actual legislatura ha estat molt menor que en l’anterior. Va detallar l’evolució d’aquests reparaments, any a any, des de 2015, explicant que aquest primer any va ser d’1.800.000 €, i que va anar baixant fins a tornar a pujar l’any 2019 coincidint amb les eleccions, fet que va comportar que a l’inici de l’actual legislatura s’hagués de demanar un préstec de mandat de 500.000 € per afrontar el pagament d’aquestes factures pendents. Va afegir que en data d’avui aquest préstec està gairebé eixugat, si no fos pel cost del servei d’assessorament jurídic que s’està licitant i del servei de neteja d’equipaments municipals, que es va incrementar a causa de la pandèmia.

Precs i preguntes

El regidor Baldomero Reyes va fer un prec per demanar que els arranjaments dels camins que s’estan duent a terme s’haurien d’haver fet abans, per l’elevat risc d’incendi actual.

La regidora Dolors Ferrer va mostrar disconformitat pel que fa a l’àmbit de transparència de l’Ajuntament, arran de la puntuació del Consistori en el Mapa Infoparticipa de qualitat i transparència de la comunicació pública, i també per la demora en la resposta d’instàncies i correus. També va preguntar a la regidora Beti Espanyol (A’t) per què el seu grup va fer ús de la biblioteca sense autorització.

Com a resposta, l’alcalde Pep Moret va explicar que l’Ajuntament ha contactat amb els avaluadors del Mapa Inforparticipa exposant que hi ha hagut errades en l’avaluació i reclamant una rectificació, i la regidora Beti Español va reconèixer l’errada i que ja havia demanat disculpes a qui pertocava.

El Ple va finalitzar amb dos darrers precs, un formulat per la regidora Roser Ametller (JXA) alertant que al bosc del Pou de Glaç hi ha moltes branques a terra després de la darrera desbrossada, i que és perillós; i un altre fet pel regidor Andreu Corominas (JXA), alertant dels abocadors en què s’han convertit l’antic Hotel Vallès i l’antiga discoteca Privat. En aquest sentit, l’alcalde va informar que ja es tenia el pressupost per retirar aquests abocaments.

Darrera actualització: 29.03.2023 | 10:03