Crònica del Ple ordinari de 27 de juny de 2022

Dimecres, 29 de juny de 2022 a les 00:00

Dilluns 27 de juny va tenir lloc el Ple ordinari del mes, en què varen assistir tots els càrrecs electes tret la regidora Mireia Morillas (ERC), a qui l’alcalde va excusar.

Informació d’alcaldia

L’alcalde Pep Moret (ERC) va informar que el concurs per a la gestió del bar de les piscines de Ca l’Arenys ha quedat desert malgrat les condicions avantatjoses dels plecs, i que l’Ajuntament inicia un procés negociat. En aquest sentit, va explicar que s’ha contactat amb tots els restauradors del municipi sense haver obtingut encara cap resposta, i que aquesta situació és el reflex de la situació del món de la restauració, en què hi ha moltes dificultats per trobar personal qualificat.

Baldomero Reyes (PSC) va criticar la poca previsió i la mala gestió que, a parer seu, s’havia fet.

Pere Marieges nou regidor no adscrit

Pere Marieges va anunciar el seu pas al grup de regidors no adscrits i la seva desvinculació del grup Ametlla’t, del que fins ara havia estat portaveu. El regidor va explicar que prenia aquesta decisió amb naturalitat i d’acord amb els companys, ja que Ametlla’t ha passat de ser una agrupació d’electors a ser un grup polític, i que se sent més còmode fora de la disciplina de qualsevol partit.

El nou regidor no adscrit va insistir en el fet que no es tractava de cap cas de transfuguisme ni de cap crisi política, i que continuaria formant part d’un govern fort i unit, mantenint les seves atribucions.

Els dos grups de l’oposició varen coincidir a dir que aquest fet és una mostra de la mala relació existent dins l’equip de govern, i van posar en dubte la capacitat d’aquest de tirar endavant els projectes sense cohesió.

Economia

El vessant econòmic va tenir un paper important, atès que es va donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021, i es varen aprovar dues modificacions de crèdit amb les quals s’emprarà part del romanent de tresoreria o sobrant d’inversions per augmentar la dotació de diferents partides o la creació de noves, i la concertació d’un préstec per valor d’1.204.938,04 €.

Liquidació del pressupost 2021

El regidor d’Hisenda Jan Santaló (A’t) va presentar l’estat de les arques municipals a través els principals indicadors amb què la llei regula la qualitat i l’estat de les finances municipals: la situació econòmicofinancera, la regla de despesa i el deute viu, i també hi va afegir el romanent de tresoreria.

El regidor Baldomero Reyes va criticar l’equip de govern per la demora en fer la liquidació i també en l’aprovació del pressupost d’enguany, i la regidora de Junts per l’Ametlla Dolors Ferrer va preguntar si el superàvit de prop d’un milió d’euros de la liquidació es deu a un augment dels ingressos no previst o a la no execució de projectes.

L’alcalde i el regidor d’Hisenda varen respondre que hi ha hagut un increment dels ingressos a conseqüència de l’augment del nombre d’habitants del poble, i també que hi ha projectes que no s’han pogut executar condicionats per les restriccions de la pandèmia.

Modificacions de crèdit

Sobre les modificacions de crèdit, en Baldomero Reyes va reivindicar que donen la raó a les al·legacions presentades pel seu grup als pressupostos de 2022 i que denoten una falta de previsió per part de l’equip de govern, i la Dolors Ferrer va traslladar la conformitat del seu grup a recórrer a aquest recurs per abordar situacions sobrevingudes, però es va mostrar molt crítica amb què s’aprofiti el romanent de tresoreria per fer projectes que va qualificar “d’electoralistes” el darrer any de legislatura.

El regidor d’Hisenda va replicar que el pressupost havia estat concebut amb la voluntat d’aprofitar el romanent de tresoreria, i l’alcalde va defensar la gestió feta per l’equip de govern recordant que s’havia hagut de demanar un préstec de mandat per fer front a la situació econòmica heretada i que, a més, s’han hagut de gestionar els efectes d’una pandèmia que “va aturar el món”.

Préstec

El Ple va aprovar la concertació d’un préstec per un import d’1.204.938,12 € amb l’entitat BBVA, a tornar en deu anys, per fer front a la reforma de la Sala Municipal de Teatre i de la nau Feliubadaló.

El regidor d’Urbanisme i Obra Pública Pere Marieges, a instància de la regidora Dolors Ferrer, va explicar que l’abast de cada inversió està subjecte a la concessió de subvencions de la Diputació de Barcelona i dels fons “Next Generation”, que poden arribar a subvencionar fins a 1,5 milions d’euros per cada projecte.

El regidor del PSC va titllar ambdós projectes d’electoralistes.

Actualització del padró

L’alcalde va informar que el padró d’habitants, a data 1 de gener de 2022, era de 9.020 persones.

En defensa dels Jutjats de Pau

Tots els grups varen votar per unanimitat una moció en defensa dels Jutjats de Pau, institució que l’actual projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia vol eliminar, fet que suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de l’actual proximitat amb la ciutadania, a més a més d’incrementar el ja de per si col·lapse actual dels jutjats.

Declaració institucional del Dia per a l’Alliberament i orgull LGTBI

Tots els càrrecs electes es varen adherir a la Declaració Institucional del Dia per a l’Alliberament i orgull LGTBI, en què el Consistori referma un cop més el seu compromís amb el col·lectiu LGTBI+ i en continuar treballant per una Ametlla del Vallès lliure i orgullosament diversa.

Manifest del Dia Mundial de les Persones Refugiades 2022

El Ple va aprovar unànimement el Manifest del Dia Mundial de les Persones Refugiades 2022, amb el qual l’Ajuntament es compromet a continuar aportant recursos i a continuar treballant per revertir la situació inhumana en què es troben milers de persones arreu, i també per activar tots els mecanismes que estiguin al nostre abast per garantir una acollida digna a casa nostra.

Precs i preguntes

A la darrera part del Ple l’alcalde Pep Moret va explicar, a instància del regidor Baldomero Reyes, la situació de dificultat amb què es troba el Consistori, el qual manté discrepàncies importants amb l’empresa que presta el servei de neteja dels equipaments municipals pel que fa al personal que s’ha de subrogar en la nova licitació, fet que impedeix que el procediment pugui tirar endavant.

El regidor del PSC també va preguntar si ja s’havia substituït el tècnic de recursos humans i l’enginyer municipal, els quals es troben en comissió de serveis. En aquest sentit, l’alcalde va informar que el 20 de juny es va incorporar un nou cap de recursos humans, que s’estava treballant en les bases del concurs de la plaça d’enginyer i que mentre no es publiquin s’ha contractat un enginyer en prestació de serveis.

Reyes va posar en dubte la validesa legal d’aquest tipus de contractació, i va finalitzar la seva intervenció proposant que a l’Ametlla del Vallès no es pugui fer ús de cap mena de pirotècnia durant tot l’any.

La regidora Dolors Ferrer va preguntar sobre quina era la situació del contenciós amb Illa Activa, al que l’alcalde va respondre que s’entrava en una setmana clau i que tan bon punt tingués informació concreta els la faria arribar de primera mà.

Darrera actualització: 29.06.2022 | 09:14