Crònica del Ple ordinari de 27 de febrer de 2023

Dimecres, 1 de març de 2023

El dilluns 27 de febrer es va celebrar el Ple ordinari corresponent al mes de febrer, al qual va assistir la totalitat dels càrrecs electes excepte la regidora Beti Espanyol (A’t)

Després d’aprovar-se l’esborrany de la sessió anterior, l’alcalde Pep Moret (ERC) va informar que el Consistori ja ha rebut l’actualització de l’estudi de viabilitat del Centre Esportiu Municipal, i que tot seguit es proposaran un parell de models de gestió. El següent pas serà convocar una reunió amb tots els grups polítics per prendre una decisió conjunta sobre la millor opció de gestió del centre.

Aprovació Pla antifrau, declaració d’absència de conflicte i codi ètic.

El Ple va aprovar per unanimitat aquest Pla, un requisit vinculat a la gestió i demanda dels fons Next Generation. Es tracta d’una declaració d’intencions i procediments que les persones relacionades amb l’administració han de complir, i que comporta la creació d’una comissió que es va acordar que estarà integrada per representants de tots els grups polítics.

Aprovació Inicial del Pla de Millora Urbana del sector entre el carrer Josep Carreras i Can Muntanyola

Aquest punt, presentat en el Ple anterior, va ser aprovat amb els vots a favor dels representants de l’equip de govern, i l’abstenció dels de l’oposició.

El regidor de Territori i Urbanisme Pere Marieges va recordar que es tracta de la formalització d’un conveni urbanístic provinent de la legislatura 2007-2011, el qual defineix els paràmetres de les figures que s’han de desenvolupar en la creació d’un nou carrer que connecta el carrer Josep Carreras amb la part posterior de Can Muntanyola, amb la construcció de vint habitatges -sis de protecció oficial- i també d’equipaments municipals.

La regidora cap de l’oposició Dolors Ferrer (JXA) va indicar que aquest punt havia generat un debat intern dins del seu grup i que, malgrat que entenien que el projecte acompleix amb els paràmetres urbanístics, consideren que l’estudi volumètric és excessiu i que no està del tot ben integrat amb l’entorn.

El regidor Jaume Durall (AECP) destacar la creació d’habitatges de protecció oficial i nous equipaments municipals com a dos aspectes positius, i en Jan Santaló (A’t) va remetre a la renovació del POUM per actuar i resoldre amb bisturí les necessitats del poble.

L’alcalde també va destacar com a positiu la creació d’habitatges d’aquesta tipologia perquè poden resoldre necessitats dels col·lectius de gent jove i gent gran.

Suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la Unesco.

Tots els regidors i regidores varen votar favorablement a donar suport a aquesta moció provinent de la Federació Sardanista de Catalunya.

Activitat de control

A l’activitat de control els regidors de l’oposició Baldomero Reyes (PSC) i Dolors Ferrer varen demanar informació, i mostrar el seu desacord, sobre els reparaments suspensius realitzats per intervenció en factures que sumen un gairebé 200.000 €, algunes de les quals pertanyen a serveis contractats per la celebració del Castaween i de la Fira de Nadal, o a la contractació d’un servei d’assessorament psicològic (subvencionat) per a famílies des de l’àrea d’Acció Social.

Ambdós regidors de l’oposició varen demanar informació sobre el procediment de contractació per urgència del nou bidell de l’escola Bertí i dels Follets de la Fira de Nadal, demanant més transparència en aquest sentit.

L’alcalde va explicar que l’absència d’interventor durant més de dos mesos, juntament amb el canvi de criteri de l’actual respecte l’anterior, són el motiu d’alguns d’aquests reparaments.

Precs i preguntes

El grup de Junts per l’Ametlla va preguntar sobre la gestió prevista per part de l’Ajuntament respecte a l’abocador en què s’ha convertit l’antic Hotel Vallès. En aquest sentit, l’alcalde i el regidor d’urbanisme varen respondre que recentment s’han reunit amb el nou propietari de la finca, el qual ha mostrat bona disposició a solucionar-ho.

El mateix grup també va reclamar resposta a una instància presentada a l’octubre respecte la contractació per part del Consistori de l’empresa Deloitte.

Finalment, la regidora de Dolors Ferrer va denunciar públicament, i lamentar, l’acte polític celebrat pel grup Ametlla’t el passat diumenge 26 de febrer a la Biblioteca tot i no haver estat autoritzat l'ús de l'equipament, i demanava a l’alcalde una actuació contundent i l’aplicació de les mesures legals oportunes per evitar aquesta mala praxi.

El regidor d’Ametlla’t Jan Santaló es va mostrar sorprès per la vehemència de la qüestió, i va oferir total disponibilitat del seu grup a col·laborar en la resolució de l’afer.

L’alcalde es va mostrar d’acord amb la queixa presentada per la regidora Ferrer, i va explicar que quan es va assabentar dels fets va fer aixecar acta a la Policia Local. Va afegir que s’ha obert un expedient d’informació reservada per aclarir tots els fets, i que l’instructor designat, que es vol que sigui extern a l’Ajuntament, dictaminarà el procediment a seguir.

El regidor Jaume Durall també va considerar com a greu el fet denunciat per Junts per l’Ametlla, i va comminar als grups de govern a donar exemple.

El regidor Pere Marieges es va abstenir de fer cap comentari, i en Baldomero Reyes també es va sumar a la queixa de Junts per l’Ametlla.

Darrera actualització: 1.03.2023 | 14:14