Crònica del Ple extraordinari de 20 de desembre de 2021

Dijous, 23 de desembre de 2021

El dilluns 20 de desembre es va celebrar el darrer Ple de l’any, que va tenir caràcter extraordinari, que es va fer a porta tancada com a mesura de seguretat atesa la situació pandèmica, i al qual hi van assistir tots els càrrecs electes.

El primer punt que es va aprovar, amb els vots a favor dels regidors i regidores de l’equip de govern (ERC + A’t + ACP) i en contra dels de l’oposició (JXA + PSC), fou la incorporació de modificacions i aprovació de definitiva de l'ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa de connexió i manteniment a la xarxa de clavegueram.

El regidor d’Hisenda Jan Santaló (A’t) va exposar que l’aprovació del Ple era un requisit necessari establert per l’ORGT de la Diputació de Barcelona per poder aplicar aquesta ordenança fiscal, de nova creació, a partir de l’exercici 2022.

El regidor d’Urbanisme Pere Marieges (A’t) va recordar que la xarxa de clavegueram de l’Ametlla és deficitària, està obsoleta i requereix de reparacions freqüents. També va indicar que amb el que es recapti amb aquesta nova taxa es contribuirà a abordar aquestes reparacions, i va informar que el fet de tenir-la permetrà accedir a subvencions més avantatjoses per abordar intervencions més importants, com ja passa en altres municipis de la xarxa Ter-Llobregat que la tenen.

Tant en Baldomero Reyes (PSC) com la Dolors Ferrer (JXA) varen reiterar el seu desacord amb la creació d’aquesta taxa.

En el segon punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els regidors i regidores i l’abstenció de Baldomero Reyes (PSC), el conveni de col·laboració interadministrativa entre els Ajuntaments de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, l'Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i Vilanova del Vallès, per a la gestió dels conflictes relacionats amb el senglar.

La regidora de Medi Ambient Mireia Morillas (ERC) va explicar que amb aquest conveni es treballa conjuntament amb els municipis esmentats per trobar eines i donar solucions globals a la problemàtica dels porcs senglar, i que a la fase actual s’està fent una radiografia general de la situació de tots els municipis per, en una segona, implementar les mesures pertinents.

Morillas va explicar que la prova pilot feta als contenidors de recollida orgànica ha funcionat bé, i que s’estendrà a altres contenidors de les zones amb més afectació, els quals seran engabiats per evitar que els animals els bolquin.

El tercer punt, aturar i arxivar tots els tràmits de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació en l'àmbit del carrer Sant Pere, va ser aprovat per unanimitat de tots els assistents.

El regidor va explicitar que en cap cas es vol renunciar a fer aquesta modificació, i que es pot abordar a través de la modificació del POUM que ja s’està treballant a través del procés participatiu.

Els portaveus de tots els grups polítics varen coincidir a destacar la importància de tirar endavant el projecte de rehabilitació de la nau Feliubadaló, amb totes les seves derivades (incorporar un nou equipament, pacificació urbanística, etc.).

L’alcalde Pep Moret (ERC) va afegir que l’Ajuntament està amatent als fons next generation, que estan vinculats a projectes relacionats amb la sostenibilitat i l’eficiència energètica i dels quals se’n pot beneficiar.

Els darrers quatre punts varen tenir un caràcter més informatiu:

 • Es va donar compte de la incorporació al grup de Junts per l’Ametlla – JUNTS del regidor Andreu Corominas en substitució de l’Andreu González, i de l’assumpció de càrrec de portaveu del grup de la regidora Dolors Ferrer.
 • Es va aprovar per unanimitat la nova composició de la Comissió Especial de Comptes, essent:
  • Representant ERC: Pep Moret, Mireia Morillas, Raquel García i Gustau Saeta (suplent).
  • Representant Junts per l’Ametlla – JUNTS: Dolors Ferrer, Teresa Bada, Roser Ametller i Andreu Corominas (suplent).
  • Representant Ametlla’t: Pere Marieges, Jan Santaló i Bet Español (suplent)
  • Representant l’Ametlla en Comú: Jaume Durall.
  • Representant el PSC: Baldomero Reyes
 • Es va aprovar per unanimitat la nova composició de la Comissió Informativa Permanent, essent:
  • Representant ERC: Pep Moret, Mireia Morillas, Raquel García i Gustau Saeta (suplent).
  • Representant Junts per l’Ametlla – JUNTS: Dolors Ferrer, Teresa Bada, Roser Ametller i Andreu Corominas (suplent).
  • Representant Ametlla’t: Pere Marieges, Jan Santaló i Bet Español (suplent)
  • Representant l’Ametlla en Comú: Jaume Durall.
  • Representant el PSC: Baldomero Reyes
 • Es va aprovar per unanimitat la modificació del nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats que són competència del Ple, per la qual l’alcalde Pep Moret (ERC) és el representant del Consistori al Consorci Localret i al Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre.

Darrera actualització: 23.12.2021 | 11:46