Ple extraordinari de 13 de gener de 2016

Dimecres, 13 de gener de 2016 a les 13:14

El proppassat dimecres 13 de gener es va celebrar un Ple de caràcter extraordinari, amb el següent odre del dia i votacions:

1.- Desestimar les al·legacions presentades en l'escrit de data 22 de desembre de 2015 amb núm R/E 2015/8290 i modificat per l'escrit de data 23 de desembre de 2015 amb núm. R/E 2015/8351.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).
Vots en contra: Jaume Durall (AC-E).
Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

2.- Rectificació dels errors materials en la plantilla de personal de l'any 2016.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).
Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Jaume Durall (AC-E).

3.- Aprovació definitiva del pressupost municipal per l'any 2016.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).
Vots en contra: Jaume Durall (AC-E)
Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

Els regidors Francesc Sulé (SI) i Agnès Martínez (A't-ERC) no van assistir al Ple.

Darrera actualització: 20.01.2016 | 13:18