AFA Escola Bertí

L' AFA és un punt de trobada per a pares i mares la Escola Berti. Ofereix a tots els pares i mares la possibilitat de participar d'una forma activa i organitzada en la vida de l'escola per promoure projectes que aportin un complement a l'educació acadèmica dels nostres fills, per conèixer l'escola i conèixer-nos entre nosaltres. L'associació de mares i pares és el canal conductor més eficaç que tenen les famílies per participar i col·laborar amb el centre escolar. És un organisme de caràcter voluntari; la seva principal tasca al Centre és la de col·laborar en les activitats educatives, cooperar amb el consell escolar i organitzar serveis complementaris.

1 - PARES i FILLS: per a famílies amb fills en educació infantil amb l'Elena, un dia a la setmana de 17-17.50 h

Antic Camí de Caldes s/n - 08480 L'Ametlla del Vallès - Barcelona
Adreça electrònica: afaescolaberti@gmail.com
Lloc web: www.afaberti.org
Darrera actualització: 16.02.2021 | 11:01