Ús obligatori de mascaretes

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 00:00

El Butlletí Oficial de l'Estat Espanyol ha publicat una ordre que regula l'ús obligatori de mascaretes a la via pública (preferentment higièniques o quirúrgiques), en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre i quan no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de 2m.

L'ús de mascaretes serà obligatori per persones de 6 anys o més, i recomanable per a infants entre 3 i 5 anys.

Queden eximides d'aquesta obligatorietat aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

Tampoc cal dur mascareta en el desenvolupament d'activitats que, per la seva pròpia naturalesa, resulti incompatible el seu ús i per causa de força major o situació de necessitat.

Darrera actualització: 20.05.2020 | 10:03