S'obre la tramitació del carnet de la deixalleria

Dimarts, 15 de desembre de 2020 a les 00:00

Ja s'ha obert el període de tramitació del carnet de la deixalleria per aquelles persones que no el tinguin, i es pot sol·licitar fins el dia 31 de gener de 2021.

Per fer-ho cal presentar una instància sol·licitant el carnet, i adjuntar-hi el darrer rebut d'escombraries.

L’Ametlla disposa d’una bonificació del 8% per a l’ús de la deixalleria per a totes les persones que hi portin els seus residus un mínim de 8 vegades a l’any, distribuïdes en 4 entrades a cada semestre natural.

Perquè l’entrada es comptabilitzi com a vàlida caldrà realitzar-ne una d'un mínim de tres tipus de materials diferents, d’aquells que no tinguin recollida selectiva (residus perillosos, roba, oli vegetal....) i/o d’un volum superior a 0,125 m3.

Els usuaris que no disposin d'aquest carnet i es vulguin acollir al règim de bonificacions d’aquest apartat hauran de presentar una sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament durant els mesos de desembre i gener adjuntant una còpia de l’últim rebut de les escombraries.

La bonificació resultant s’aplicarà en el rebut de l’exercici següent al del compliment dels requisits establerts.

Per fer més efectiu i eficient el servei, l’Ajuntament us entregarà un carnet que caldrà presentar cada cop que es vagi a la deixalleria i que permetrà registrar les vostres entrades. Per tal que en pugueu fer un seguiment a la pàgina web http://intranet.ametlla.cat/deixalleria/ tindreu les vostres entrades actualitzades mensual.

Darrera actualització: 28.12.2020 | 13:49